Norge AS

Monteringsveiledninger og FDV-dokumentasjon

Klikk på dokumentasjonen du ønsker å åpne.

Monteringsveiledninger

05 Støttehylse (dk/en)
         

Sluseventiler, Kombikryss & Bakkekraner

 

Anborings- & Reparasjonsklammer

 

Tilbakeslagsventiler

Sluseventiler for vann og avløp (no) 10/00 Anboringsklammer 41 Klaff Tilbakeslagsventiler - montering
Sluseventiler m/spindelforlenger og gatedeksel 727/X9 Anboringsklammer m/bor og avtegningsventil f/PE&PVC 41 Klaff Tilbakeslagsventiler DN 350-600 (no)
Kombikryss DN400 - fleksibelt m/valgfri ventildimensjon (no) 729 FS10 Reparasjonsklammer (en)  41 Klaff Tilbakeslagsventiler - montering arm og fjær
Bakkekran m/innstikksmuffer (dk/en)  729 FS20 Reparasjonsklammer (en)  41 Klaff Tilbakeslagsventiler - montering vektarm 
Supa Plus produkter (dk/en) 41 Klaff Tilbakeslagsventiler - montering sikkerhetsskjerm 
53 Kule Tilbakeslagsventil - ta kulen ut (no)

Dreiespjeldventiler

Skyvespjeldventiler & Damluker

53 Kule Tilbakeslagsventil - montering (no)
 756 Dreiespjeldventil, dobbelteksentrisk (no)   702 Skyvespjeldventil (en)     
 756 Dreiespjeldventil, dobbelteksentrisk (en)   702 Skyvespjeldventil (dk)  

Spindelforlengere

 820 Dreiespjeldventil, sentrisk (no)   772 Damluke (en)   Teleskopiske Spindelforlengere til sluseventiler
772 Kanalluke (en)

Teleskopiske Spindelforlengere til bakkekraner

Lufteventiler


Koplinger, Flensemuffer & Overganger

Supa LockTM gjengefritt Koplingsprogram

701/10 Automatisk Lufteventil (no)  Supa Maxi, strekkfast (dk/en) Generelt
701/40 Kombinasjons Lufteventil (no) Supa Maxi, IKKE strekkfast (dk/en)  Innstikksmuffer
701/50 Kombinasjons Lufteventil (no) Supa Maxi, utskifting av tetningsenhet og gripeelementer Anboringsklammer til PVC/PE
701/70 Kombinasjons Lufteventil (no)  Supa Maxi, instruksjon nylon-beskyttelseskappe til DN450-600 Anboringsklammer til duktil-, støpejern- og stålrør
701/75 Kombinasjons Lufteventil (dk) Supa Plus produkter (dk/en) Anboringsklammer m/sperre til duktil-/støpejerns- og stålrør
05 Combiflens til støpjernsrør (en)  Anboringssperre adapter, universal

Steinsamler

05 Combiflens til støpjernsrør, DN 250-300 (en) 

910 Steinsamler (en)

05 Combiflens til PE/PVC

Hydranter & Produkter for brannbekjempelse

09 Brannpost, teleskopisk (no)

Epoxybelegg


27/00 Brannhydrant m/bruddflens (no)
Behandling av epoxybelagte deler (no)       29/40 & 50 Stengbar Brannventil (no)
         
         

FDV-Dokumentasjon

         

Sluseventiler, Kombikryss & Bakkekraner

Anboringsklammer

Dreiespjeldventiler

Kombikryss og Sluseventiler 10 Anboringsklammer 756 Dreiespjeldventil, dobbelteksentrisk (no)

Koplinger, Flensemuffer & Overganger

Hydranter & Produkter for brannbekjempelse

Fittings

05 Combiflenser 2940 Stengbar brannventil 712 Fittings
62x Supa Plus koplinger, fl.muffer, sluttmuffer 3030 Brannventil
63x Supa Maxi strekkfaste koplinger, fl.muffer, sluttmuffer 8428 Brannhydrant

63x Supa Maxi ikke strekkfaste koplinger, fl.muffer, sluttmuffer