Norge AS

Video & Animasjoner

Videoene og animasjonene nedenfor kan enten sees ved å laste dem ned på din PC, åpne dem  direkte i din lokale media-spiller eller ved å se dem direkte på nettet.

Vær oppmerksom på at noen av filene er ganske store og kan ta litt tid å laste ned / åpne.

 

INTRODUKSJON AV AVK

Introduksjon av AVK

AVK Gummiteknologi

- Besøk hos AVK International A/S
- Unike gummi egenskaper

Factory tour video at AVK International


Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...


VENTILER

           

AVK Sluseventiler

AVK Sluseventiler m/PE-ender

AVK Fleksible Kombikryss

AVK Fleksibelt Kombikryss DN400

- Design, egenskaper & fordeler
- Hvordan installere?
- Design, egenskaper og funksjoner
- Introduksjon AVK Fleksibelt Kombikryss DN400


Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...
Eller klikk her for å se direkte...

AVK Dreiespjeldventiler

AVK Sentriske Spjeld-ventiler serie 820 med løs liner

AVK Sentriske Spjeld-ventiler serie 75 med vulkanisert liner

AVK Skyvespjeldventiler

- Introduksjon av vårt sortiment
- Design, egenskaper og fordeler
- Design, egenskaper og fordeler
- Design, egenskaper og fordeler

Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...

AVK Kule Tilbakeslagsventiler

 

AVK Klaff Tilbakeslagsventil

       
- Design, egenskaper og fordeler
 
- Design, egenskaper og fordeler
       
         
Eller klikk her for å se direkte...   Eller klikk for å se direkte...        
             
             

KOPLINGER OG FLENSEMUFFER

     

AVK Combiflenser

AVK Supa MaxiTM

AVK Supa MaxiTM

- hvordan installere
- hvordan installere?
- introduksjon

Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...

 

             

DET GJENGEFRIE KOPLINGSPROGRAMMET

       

AVK Supa LockTM

 

AVK Supa LockTM

 

AVK Supa LockTM

 

AVK Supa LockTM

- introduksjon
 
- montering og anboring under trykk
 
- installasjon og anboring ved bruk av anboringsklammeret
 
- installasjon og anboring ved bruk av adapteret
    Supa Lock tapping saddle video   Supa Lock tapping head video
Eller klikk her for å se direkte...   Eller klikk her for å se direkte...    Eller klikk her for å se direkte...   Eller klikk her for å se direkte...
             

HYDRANTER OG STEINSAMLER

AVK Brannhydrant

AVK Hydrant - Fritt gjennomløp

AVK Steinsamler

Bermad serie 700

- produktintroduksjon
- design, egenskaper og fordeler
- enkel å betjene, enkel å vedlikeholde
- se hvordan service utføres

Dry barrel fire hydrant

Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...

Eller klikk her for å se direkte...

Klikk her for å se direkte...

AVK Fleksibelt Kombikryss

AVK Fleksibelt Kombikryss