Norge AS

AVK Interlink nr. 49 - Omslagsbilde: Installasjon med AVK Skyvespjeldventiler m/LINAK aktuatorer

18-05-2017

AVK Interlink tar deg også i denne utgaven rundt i deler av AVK verden. Du kan blant annet lese om våre virksomheter i Saudi Arabia, Australia og aktiviteter i flere av våre mer nærliggende søsterselskaper i Europa.

 

AVK InterLink no. 49 

 

Som det fremgår av artiklene vi har valgt å inkludere i dette nummeret av InterLink, er det forskjellige måter å selge AVK-produkter på over hele verden. AVK Saudi-Arabia har signert en langsiktig leveringsavtale, som bare var mulig på grunn av det høye servicenivået som AVK er kjent for. Andre artikler beskriver hvordan bestillinger har blitt plassert på grunn av produkttilgjengelighet eller fordi AVK kunne gi den riktige løsningen på helt spesielle prosjekt. Andre ordre igjen ble plassert basert på kvaliteten på leveransene, logistikkløsningene og prosjektrådgivningen. Alt dette fordi våre kunder skal forvente løsninger, ikke bare produkter.

Klikk her for å laste ned Interlink nr. 49