Norge AS

AVK Interlink nr. 51 - Omslagsbilde: Installasjon av serie 35/72 hydrant i Tartu, Estland.

14-05-2018

AVK Interlink tar deg også i denne utgaven rundt i deler av AVK verden. Du kan blant annet lese om prosjekter på New Zealand, i Australia, USA og flere steder i Europa. Du finner også to av bidragene som ble sendt inn i forbindelse med konkurransen "The AVK World Water Award".

 

 

 

For å fremme Verdens Vanndag inviterte AVK kunder og samarbeidspartnere til å delta i en konkurranse som ikke bare fokuserte på den, men også FNs bærekraftsmål nr. 6: “Rent vann og gode sanitærforhold for alle”. Vi oppfordret alle til å sende inn en artikkel om hva din organisasjon hadde gjort for å bidra til trygt drikkevann for alle. Les bidragene som kom på første og andre plass, de finner du på sidene 13-17.

Klikk her for å laste ned Interlink nr. 51