Norge AS

Velkommen til Vann & Miljø 2018!

26-03-2018

Finnes det verktøy som kan hjelpe til med å se sammenhengen mellom tekniske spesifikasjoner og kostnader i VA bransjen? Er du ofte borti denne tematikken så håper vi å se deg i Sandefjord 19. og 20. april.

Vann & Miljø 2018 inviterer til en arena som gir inspirasjon til kompetanseheving med faglig fokus. I løpet av de to aprildagene skapes en unik møteplass for læring, utveksling og nettverksbygging i VA bransjen.


Nytt vann og miljøseminar

-Vi har alltid blitt invitert. Nå er det vi som inviterer. Det forteller Martin Rud, markedssjef - VA hos oss. AVK har gått sammen med Vestfold Plastindustri og inviterer til en større fagkonferanse for «Vann og avløpsbransjen». Konferansen har fått navnet «Vann og Miljø 2018» og planlegges gjennomført i Sandefjord 19. og 20. april. Målet er 200 deltagere.

-Det er ikke ofte vi som produsenter står bak faglige samlinger, forteller Martin. For det meste er det grossistene som er arrangører. Vi har sett at det er viktig for oss som produsenter å skape en faglig plattform hvor folk innen bransjen møtes, får økt kompetanse og presentere nyheter. «Vann og miljø 2018» er en slik arena, understreker Martin.

-Målgruppen er konsulenter innen privat og offentlig sektor og så langt har vi fått mange positive tilbakemeldinger på programmet. Ikke minst blir det spennende å ta i bruk en helt ny presentasjonsteknikk også kalt TEDx. Dette er en teknikk som er designet for å bedre kontakt og kommunikasjon. TED er forkortelsen på Technology, Entertainment og Design. TED sprer ideer ved hjelp av foredrag og opptredener innenfor alt fra  forskning og teknologi til politikk, økonomi og kultur. Det er første gang TEDx benyttes i vår bransje sier Martin, og han viser tydelig at han gleder seg.


Hvem er foredragsholdere?

-Vi har mange gode foredragsholdere og Martin Ruud trekker spesielt frem Gitte Marlene Jensen fra NIRAS som innleder om «Smart water management». Bakgrunnen er at 40 pst av ledningsnettet for vann lekker i Norge i dag. Her er det mye penger å hente. I tillegg vil temaer som «Fortolkning av forurensningsloven», bruk av 3 D i skyen og flere av foredragene behandler også økonomi og man får presentert metoder for tilpasning til fremtidige behov innen vann og miljøsektoren.
Som «Grønn tråd» gjennom hele arrangementet er tilbudet om økt kunnskap for bedre å møte framtiden et gjennomgangstema. Og som krydder på disse to aprildagene er eventyrer Lars Monsen hyret inn. I tillegg skal Siri Kristiansen fra NRK lede konferansen.

 

  Arbeidsgruppen i Vann & Miljø 20108 hos AVK
 Fra venstre: Martin, Kjetil Myhra og Ellen Elise Nordin

 

 

 
 

Messe og samarbeid
Utover foredrag vil rundt 25 ulike stands tilby deltagerne nyheter fra bransjen. Det er satt av rikelig med tid til messevandring.

Vi gjør denne konferansen sammen med Vestfold Plastindustri. Hvorfor? VPI og AVK har deltatt på mange samlinger opp gjennom årene. Vi har også delt stand og for noen år siden startet vi å tenke høyt rundt et felles arrangement. CEO i VPI, Jens Morten Johannessen og jeg fant raskt ut at dette ønsket vi å gjøre sammen. Nå er det en realitet, sier Martin Rud som satser på opp mot 200 deltagere fra hele landet.


Program, påmelding og mer informasjon om konferansen, klikk her...

 
 
 
 Følg arrangementet
 på Face Book