Norge AS

BA-brakett - tilfredsstiller kravene i VA/Miljø-blad 112

08-12-2016

AVK's fleksible kombikryss DN 400 og innfestingssystem er designet for å møte de nye og strenge kravene som er kommet angående sikkerhet i kummene.

   

AVKs fleksible kombikryss DN 400 er det eneste kombikrysset i markedet som har DN 400 senterdel. Det er designet for å møte de nye og strengere kravene som er kommet i Norge etter RIN-prosjektet om «Sikkerhet i kummene». Innfestingsørene er montert på senterdelen og er dimensjonert for å tilfredsstille disse kravene. Denne plasseringen sikrer at forankringen av kombikrysset forblir upåvirket om enkelte rørtilkoplinger fjernes under trykk. Dette gir en optimal sikkerhet for driftspersonellet som foretar arbeider i kummen.

For å redusere momentet for innfestingen, har vi på denne dimensjonen senket forankringsørene til bunnen av armaturen. Vi har også laget egne festebraketter, som er tilpasset det nye boltesystemet som Basal har utviklet for innstøping av fire bolter i bunnen av kummen. Disse brakettene er testet i henhold til de kravene som stilles i VA/Miljø-blad 112 styrkeklasse 65 tonn/DN400. Denne testen er foretatt med overvåkning av Dansk Teknologisk Institut (DTI).

 

Brakettene leveres enkeltvis i esker som inneholder en komplett brakett med bolt tilpasset festørene på armaturen. Braketten har fortanning og monteres sammen med en skive i rustfritt stål med tilsvarende fortanning som sikrer at den ikke skal kunne forskyve seg når den belastes. Denne skiven har en forskjøvet fortanning på hver av sidene, så den kan vendes begge veier for å minimalisere toleransene i boltehullene. Alt dette beskrives i detalj i den medfølgende monteringsveiledningen.

For montering i Furnes’ kummer, har også de utviklet et system for AVKs fleksible kombikryss DN400 som tilfredsstiller kravene som stilles i VA/Miljø-blad 112 styrkeklasse 65 tonn/DN400 PN16.

 
   

For å laste ned datablad, installasjonsveiledning og godkjennelser, klikk her...