Norge AS

Nyhet! Fleksible Kombikryss i DN100 - 150 - 200

05-11-2018

Vi er glade for å kunne tilby tre nye dimensjoner Fleksible Kombikryss, og vi har nå en komplett range fra DN 100 til DN 400.

AVK er nå den eneste leverandøren som kan levere en komplett range av fleksible kryss fra DN100 til DN400, hvor også senterdelens DN er tilsvarende DN største ventil og dermed opprettholdes fullt gjennomløp for alle seks dimensjoner.

Unikt fleksibelt design

Senterdelen er designet med fullt gjennomløp for alle seks dimensjonene DN100 – 150 – 200 - 250 – 300 - 400. Direkte på hvilken som helst av de fire utgangene, kan det monteres ventiler fra DN 100 på de tre minste dimensjonene, og fra DN150 på de tre største, og opp til senterdelens DN. Dette eliminerer behovet for flenseoverganger eller reduksjonsflenser, og dermed spares både tid og penger. Senterlinjen og byggelengden på kombikrysset er uendret, uansett hvilken dimensjon du velger på ventilene.

Byggelengden følger senterdelens DN og er uendret i forhold til tidligere versjon av AVK kombikryss. I tillegg til ventiler i DN100, 150, 200, 250, 300 og 400, tilbyr AVK blinddeksel med løfteører og uttak for serviceventil. Dette gir mulighet for levering av både 1-, 2-, 3- og 4-veis kombikryss ut fra den samme senterdelen. Serviceventil er ikke standard på blindlokk DN100-150-200, men må spesifiseres ved bestilling hvis det er ønskelig.  

 

Enkel utskifting

AVK fleksible kombikryss gir en optimal fleksibilitet ved planlegging og installasjon av nyanlegg.

Ventilene koples til senterdelen med et todelt klammer som sikres med to bolter. Dette gir en rask og pålitelig installasjon. Ventilene kan demonteres med hjelp av standard verktøy, og løftes vertikalt opp fra enheten. Dette gir mulighet for ettermontering 
av ventiler med andre dimensjoner.

 

 

Animasjon

      Funksjoner / Egenskaper: 
  • En fleksibel løsning med utskiftbare ventiler
  • Permanent sikker forankring av senterdelen iht. VA/Miljø-blad 112
  • Fullt gjennomløp i senteruttaket tillater bruk av harde renseplugger
  • DN 100 senteruttak for montering av brannventiler
  • Serviceuttak med optimal korrosjonsbeskyttelse
  • Velkjent AVK ventildesign
 

 

Sikker forankring

AVK fleksible kombikryss er designet for å møte de nye og strengere kravene som er kommet i Norge, etter RIN-prosjektet om "Sikkerhet i kummene". Festeørene er montert på senterdelen, og er dimensjonert for å tilfredsstille disse kravene. Denne plasseringen sikrer at forankringen av kombikrysset forblir upåvirket av om enkelte rørtilkoplinger fjernes under trykk. Dette gir en optimal sikkerhet for driftspersonellet som foretar arbeider i kummen.

Det er også utviklet konsoller for både Basals og Østraadts innfestingssystem i prefabrikkerte betongkummer i henhold til VA/Miljø-blad 112.

Nytt for de tre nye dimensjonene av fleksible kombikryss, er at en og samme konsoll er tilpasset disse dimensjonene, og samtidig også tilpasset Basals og Østeraadts innfestningssystem i kum. Denne heter Furnes Konsoll 620/550 og er iht. styrkeklasse 25 tonn.

Tegninger til design- og modelleringsverktøy

Alle dimensjoner av AVK Fleksible Kombikryss, inkludert tilhørende konsoller, ligger nå tilgjengelige i Novapoint og Vardak produktbibliotek.

 

 

Hurtiglinker

   
Dokumentasjon - Datablader, monteringsveiledninger, tegninger m.m. 
 
Datablad   Montasjeveiledning   Sertifikat, godkjennelser, tegninger m.m.
Fleksible Kombikryss DN100-150-200 HL   Fleksible Kombikryss DN100-DN400   Fleksible Kombikryss DN100-150-200 HL
Fleksible Kombikryss DN100-150-200 VL       Fleksible Kombikryss DN100-150-200 VL
Fleksible Kombikryss DN250-300-400 HL       Fleksible Kombikryss DN250-300-400 HL
Fleksible Kombikryss DN250-300-400 VL     Fleksible Kombikryss DN250-300-400 VL
BA-Brakett   BA-Brakett   BA-Brakett