Norge AS

Nyhet! Fleksible Kombikryss i DN 250 og 300

15-01-2018

Vi er glade for å kunne tilby to nye dimensjoner i serien Fleksible Kombikryss; DN 250 og 300.

For en tid siden lanserte vi AVK Fleksibelt Kombikryss i DN 400. Det eneste kombikrysset på markedet som har DN 400 senterdel og dermed også fullt DN 400 gjennomløp. De to nye dimensjonene, DN 250 og 300, har de samme unike egenskapene som DN 400.

Unikt fleksibelt design

Senterdelen er designet med fullt gjennomløp for alle tre dimensjonene DN 250 - 400. Direkte på hvilken som helst av de fire utgangene, kan det monteres ventiler fra DN 150 og opp til senterdelens DN. Dette eliminerer behovet for flenseoverganger eller reduksjonsflenser, og dermed spares både tid og penger. Senterlinjen og byggelengden på kombikrysset er uendret, uansett hvilken dimensjon du velger på ventilene.

Byggelenden følger senterdelens DN og er uendret i forhold til tidligere versjon av AVK kombikryss. I tillegg til ventiler i DN 150, 200, 250, 300 og 400, tilbyr AVK blinddeksel med løfteører og uttak for serviceventil. Dette gir også mulighet til levering både av 2- og 3-veis kombikryss ut fra den samme senterdelen.
 

 

Enkel utskifting

AVK fleksible kombikryss gir en optimal fleksibilitet ved planlegging og installasjon av nyanlegg.

Ventilene koples til senterdelen med et todelt klammer som sikres med to bolter. Dette gir en rask og pålitelig installasjon. Ventilene kan demonteres med hjelp av standard verktøy, og løftes vertikalt opp fra enheten. Dette gir mulighet for ettermontering av ventiler med andre dimensjoner.

 

 

Animasjon

      Funksjoner / Egenskaper: 
  • En fleksibel løsning med utskiftbare ventiler
  • Permanent sikker forankring av senterdelen iht. VA/Miljø-blad 112
  • Fullt gjennomløp i senteruttaket tillater bruk av harde renseplugger
  • DN100 senteruttak for montering av brannventiler
  • Serviceuttak med optimal korrosjonsbeskyttelse
  • Velkjent AVK ventildesign
 

 

Sikker forankring

AVK fleksible kombikryss er designet for å møte de nye og strengere kravene som er kommet i Norge, etter RIN-prosjektet om "Sikkerhet i kummene". Festeørene er montert på senterdelen, og er dimensjonert for å tilfredsstille disse kravene. Denne plasseringen sikrer at forankringen av kombikrysset forblir upåvirket av om enkelte rørtilkoplinger fjernes under trykk. Dette gir en optimal sikkerhet for driftspersonellet som foretar arbeider i kummen.

Det er også utviklet konsoller for både Basals og Østraadts innfestingssystem i prefabrikkerte betongkummer i henhold til VA/Miljø-blad 112. 

Tegninger til design- og modelleringsverktøy

Alle dimensjoner av AVK Fleksible Kombikryss, inkludert tilhørende konsoller, ligger nå tilgjengelige i Novapoint og Vardak produktbibliotek.

 

 

Hurtiglinker

 

 

 
Dokumentasjon - Datablader, monteringsveiledninger og tegninger
 
Datablad   Montasjeveiledning   Tegninger m.m. Sertifikat og Godkjennelser
Fleksibelt Kombikryss   Fleksibelt Kombikryss   Fleksibelt Kombikryss Fleksibelt Kombikryss
Fleksibelt Kombikryss, VL     Fleksibelt Kombikryss, VL   Fleksibelt Kombikryss, VL
BA-Brakett   BA-Brakett   BA-Brakett