Norge AS

Velg trygt, velg AVK ventiler!

22-05-2017

Vi følger strenge krav til produkter som er i forbindelse med drikkevann.

På slutten av 90 tallet forsøkte EU å forene drikkevannsdirektivet og byggevaredirektivet til et "European Acceptance Scheme". På denne måten ønsket man å formulere felles krav til standarder for drikkevann fra vannverkenes reservoarer til forbrukernes kraner. Det ble aldri noe av, men ut av det kom 4MS-samarbeidet mellom Tyskland, Holland, Frankrike og England, som seg imellom valgte å videreføre krav og standarder fra de tidligere direktivene til lokale lovkrav. I dette inngår blant annet en positivliste over materialer, og messing med lavt blyinnhold er en av disse. Lovkravet trådte i kraft i de fire landene den 10. april I år. Fra den datoen skal det kun selges produkter til vannforsyning som overholder 4MS-forskriftene i disse landene. De fire landenes godkjennelsesinstitutter - DVGW, Kiwa, NF og WRAS - vil etter alt å dømme heller ikke lenger utstede nye godkjennelser på produkter, med mindre de oppfyller de nye kravene.

Hos AVK har vi valgt typegodkjennelsen sertifisert av Kiwa, Sverige. Siden vi støtter oss til godkjennelsene gjort i 4MS-samarbeidet, er det viktig for oss å overholde disse kravene. Alle AVKs produkter overholder derfor disse nye og strengere kravene, uansett hvor i verden de leveres. Det kommer alle våre kunder til gode, selv om kravene ikke er innført i Norge.

Se datablader på våre bakkekraner og for Supa LockTM serviceventiler