Norge AS

Komplette hydrantløsninger fra AVK

28-09-2016

Tilsynelatende små detaljer kan være avgjørende når uhellet er ute.

På et raffineri er det stort behov for å sikre anleggets enorme verdier, blant annet mot brann. AVK leverer S27 hydranter til noen av landets oljeraffinerier. Slike hydranter blir ofte betjent med en løs nøkkel, og en løs nøkkel kan ha en lei tendens til å forsvinne. Det hadde vært veldig uheldig at den var på avveie om en akutt brannsituasjon skulle oppstå. En av våre kunder ville absolutt ikke risikere at det skulle skje og ønsket en fast løsning - gjerne i form av et ratt. Det skaffet vi raskt fra vårt søsterselskap i Belgia. På same hydrant var det i tillegg et ønske om en avstengningsventil, noe det nå ville bli plass til. Med andre ord: En komplett løsning fra AVK!

AVK gruppen har en stor produktportefølje og vi har de produktene som passer for mange applikasjoner. Sammen med bred erfaring som vi deler over landegrensene, kan vi i de fleste tilfeller finne løsninger til de utfordringene du står overfor.

 

Expect... løsninger, ikke bare produkter