Norge AS

Nytt i Supa Lock™ serien - Det gjengefrie koplingsprogrammet

03-09-2018

TO NYE PRODUKTER ER NÅ LAGT TIL I SUPA LOCK™-PROGRAMMET: EN TYTON DOBBELTMUFFE MED TO SUPA LOCK™ UTTAK OG DREIBAR DOBBELTALBUE.


Tyton dobbelmuffe med to Supa Lock™ uttak gir et helt korrosjonsfritt anboringspunkt uten å måtte bore i røret. Rørets egenskaper blir derfor ikke redusert, og levetiden til anboringen blir lik levetiden til røret. Dobbeltmuffen kan også leveres som strekkfast.

Dreibar dobbeltalbue Dreibar albue med muffe-/spissende kan som navnet beskriver i seg selv roteres 360o etter montering, og sammen med for eksempel albue med innstikksmuffe, blir resultatet en dreibar dobbeltalbue. Da tilbys maksimal fleksibilitet for stikkledningen til å oppta eventuelle setninger og bevegelser i grunnen. Dette gjør også at montøren enkelt kan bestemme retningen på stikkledningen/servicepunktet, og utelukker dermed kollisjoner med andre rør eller hinder i terrenget.
     Supa Lock™-produktenes egenskaper:
  • Korrosjonsfri kopling (ingen gjenger)
  • Enkel to-stegs montering med maksimal fleksibilitet
  • Enkel og sikker låsefunksjon (patentert)
     Small animation of the Supa Lock functionality  

Linker til datablad og mer informasjon: 

Supa Lock™ dobbeltmuffe tyton serie 109/30

Supa Lock™ dreibar dobbeltalbue:
Supa Lock™ dreibar albue m/muffe-spissende 107/11 og