Norge AS
Global Mindset, Local Footprint

AVK Gruppen

Kjernevirksomheten

Kjernevirksomheten for AVK Gruppen er utvikling, produksjon og markedsføring av ventiler, hydranter, koplinger, rørfittings og annet tilbehør til vann- og gassforsyning, samt til spillvannsektoren og brannbekjempelse.

Produksjonen foregår i flere land i Europa, Asia, USA, Saudi-Arabia og Australia. Lageragerstyring og distribusjon til sluttbrukere håndteres gjennom et bredt nettverk av salgsselskaper, agenter og forhandlere i mer enn 100 land. Dette globale nettverket tjener sluttbrukeren, da AVK kan overvåke endringer i markedet og holde seg a jour med kundenes krav.

AVK International A/S i Galten i Danmark er AVK Norge AS største leverandør innen gruppen. De har lager og logistikksenter som rommer mer enn 13.000m2 og lagerfører et bredt utvalg av AVK's totale sortiment. Dette har stor påvirkning på AVK Norges leveringsdyktighet, som gjør det det mulig å levere ønskede ventiler og tilbehør i løpet av kort tid.

AVK Gruppen er privateid av grunnleggeren Niels Aage Kjær og sysselsetter ca 3900 personer.

Besøk vår globale Webside for å få en oversikt over våre kontorer/selskaper verden over (Link)