Norge AS
Gå til produkt søkeren

Utslippsledninger

Før avløpsvannet slippes ut (i en bekk, elv, innsjø eller havet) må det sikres at lokal lovgivning er overholdt med hensyn til utslipp av eventuelle skadelige stoffer i miljøet.

I EU-landene er hvert renseanlegg forpliktet til å dokumentere innholdet av skadelige stoffer i avløpsvannet som blir sluppet ut.

For utslipp av avlpsvann tilbyr AVK sluseventiler, dreiespjeldventiler, skyvespjeldventiler, bakkekraner, steinsamlere, gatedeksler, koplinger, overganger, fittings og tilbehør.