Norge AS
Gå til produkt søkeren

Brann

Brannmenn er helt avhengige av ventiler og hydranter som fungerer perfekt, siden de er installert i systemer som skal verne om og redde liv og beskytte verdisaker. Pålitelighet er avgjørende når hvert sekund teller og systemets nedetid for vedlikehold og utskifting må holdes til et absolutt minimum. Vårt brede utvalg av ventiler, hydranter og tilbehør er godkjent av UL, FM og VdS, og overholder internasjonale standarder.

  • Brannbekjempelse - Inne

    Alle steder med verdifulle eiendeler eller brennbart materiale trenger en effektiv beskyttelse i tilfelle av et worst-case-scenario: En brann! Derfor har sykehus, kjøpesentre, kontorer, hoteller, flyplassterminaler og lignende blitt utstyrt med sprinkleranlegg som effektivt slukker brannen før den kommer ut av kontroll. Det er avgjørende at utstyret fungerer perfekt når det trengs, selv etter en lang periode med stillstand, men i utgangspunktet bør ikke situasjonen der et sprinkleranlegg kommer i drift oppstå. AVK tilbyr et grundig testet og godkjent produktprogram for brannvern og sprinkleranlegg.

  • Brannbekjempelse - Ute

    Industrien er avhengig av velfungerende produksjonsanlegg. Hvis ulykker skjer, er øyeblikkelig inngripen avgjørende for å unngå alvorlige skader. Produksjonsanlegg som arbeider med brannfarlig materiale eller høye temperaturer, må være effektivt sikret mot brann. Dette skjer ved hjelp av en brann-vannledning som dekker hele produksjonsområdet med hydranter og skjermer. Disse hydrantene og skjermene slukker brannen samtidig som områder hvor det ikke brenner får vann, slik at det holdes kaldt. AVK tilbyr et grundig testet og godkjent produktprogram av ventiler og hydranter for brannvern.