Norge AS
Gå til produkt søkeren

Brannbekjempelse - Ute

Industrien er avhengig av velfungerende produksjonsanlegg. Hvis ulykker skjer, er øyeblikkelig inngripen avgjørende for å unngå alvorlige skader.

Produksjonsanlegg som arbeider med brannfarlig materiale eller høye temperaturer, må være effektivt sikret mot brann. Dette skjer ved hjelp av en brann-vannledning som dekker hele produksjonsområdet med hydranter og skjermer. Disse hydrantene og skjermene slukker brannen samtidig som områder hvor det ikke brenner får vann, slik at det holdes kaldt.

AVK tilbyr et grundig testet og godkjent produktprogram av ventiler og hydranter for brannvern.