Norge AS
Gå til produkt søkeren

Gass

Lekkasjer kan være fatale. Våre strenge kvalitetskontroller sikrer imidlertid pålitelige produkter som ikke bare møter, men også overskrider de høyeste sikkerhetsstandardene. Alle AVK ventiler er produsert i våre egne toppmoderne fabrikker, og det gjennomføres grundige tester for å sikre sporbarheten, holdbarheten og driftsikkerheten til våre produkter. Vårt kvalitetssikringssystem er sertifisert i henhold til ISO/TS 29001, bransjespesifikk standard for olje- og gassindustrien.

  • Gassverk

    Sikkerhet er første prioritet i produksjon og behandling av gass. Gass er en energikilde for produksjon, oppvarming eller hushold. Felles for dem alle, er at det skal være en kontinuerlig, effektiv og pålitelig drift, som garanterer en konstant forsyning. Produkter som er installert i et gass-anlegg må være pålitelige og effektive, og må operere feilfritt.

  • Gassforsyning

    Sikkerhet er første prioritet i et gassdistribusjonsnettverk. Gass blir distribuert til forbrukerne på en sikker og effektiv måte. Lekkasjer kan være dødelig. Gassdistribusjonsnettet må levere gass dag og natt, og derfor må nettverket operere trygt uten avbrudd. AVK ventiler og tilbehør for gass er grundig testet og godkjent av ledende nasjonale og internasjonale testinstitutter. AVK går ikke på bekostning av kvalitet og tilbyr pålitelige produkter som fungerer feilfritt selv etter mange års stillstand.

  • Overføringsledninger

    Sikkerhet er et nøkkelord for alle produkter i en gass-overførings-rørledning, ettersom gassen transporteres over lange avstander under høyt trykk på sin vei til forbrukerne. Trykket er høyere i en overførings-rørledning enn i et fordelingsnett, noe som betyr at kravene til funksjonalitet og tetthet er høyere. Selv den minste lekkasjen kan ha enorme konsekvenser. AVK tilbyr et bredt spekter av produkter som er utviklet med fokus på sikkerhet og lang levetid. Produktene er også utviklet med tanke på å møte de strenge kravene gasselskapene har med hensyn til drift av overføringsledninger.