Norge AS
Gå til produkt søkeren

Gassforsyning

Sikkerhet er første prioritet i et gassdistribusjonsnettverk. Gass blir distribuert til forbrukerne på en sikker og effektiv måte. Lekkasjer kan være dødelig.

Gassdistribusjonsnettet må levere gass dag og natt, og derfor må nettverket operere trygt uten avbrudd.
AVK ventiler og tilbehør for gass er grundig testet og godkjent av ledende nasjonale og internasjonale testinstitutter.

AVK går ikke på bekostning av kvalitet og tilbyr pålitelige produkter som fungerer feilfritt selv etter mange års stillstand.