Norge AS
Gå til produkt søkeren

Overføringsledninger

Sikkerhet er et nøkkelord for alle produkter i en gass-overførings-rørledning, ettersom gassen transporteres over lange avstander under høyt trykk på sin vei til forbrukerne. Trykket er høyere i en overførings-rørledning enn i et fordelingsnett, noe som betyr at kravene til funksjonalitet og tetthet er høyere. Selv den minste lekkasjen kan ha enorme konsekvenser.

AVK tilbyr et bredt spekter av produkter som er utviklet med fokus på sikkerhet og lang levetid. Produktene er også utviklet med tanke på å møte de strenge kravene gasselskapene har med hensyn til drift av overføringsledninger.