Norge AS
Alle AVK Industri VentilSelskaper - Klikk her >

INDUSTRI

Selskapene innenfor AVK Gruppen leverer produkter til anvendelse innenfor en rekke bransjer/segmenter. På denne nettsiden er det først og fremst de fire hovedsegmentene Vann, Avløp, Brann og Gass som er i fokus, men vi kan selvfølgelig tilby produkter til mange, mange flere. Nedenfor følger et utvalg av industrielle segmenter som også AVK betjener.
 • Vannbehandl. anlegg

  Vannbehandlingsanlegg fordrer ekstra mye av en ventil på grunn av trykk, høyere temperaturer og ofte aggressive stoffer i mediet. I tillegg til et komplett utvalg av ventiler for disse applikasjonene, kan AVK også tilby bred erfaring og ekspertise innen bruk av ventiler til disse anleggene. Det kombinert med at ventilene oppfyller alle relevante standarder og som kan leveres med en hver form for sertifikat som kreves/ønskes. Totalt kan AVK dermed sikre valg av de rette ventiler for den aktuelle applikasjon og dermed også bedre driftssikkerhet for sluttbrukeren. Vannbehandling omfatter et antall applikasjoner så som for eksempel rensing av drikkevann, industriproduksjon, høyrenset vann, avmineralisering og avsalting, samt omvendt osmose og EDR prosesser. Nedenfor finner du en liste med de aktuelle AVK merkevarene for denne type applikasjoner. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller assistanse. Et selskap med kundeorientert teknologi og prosjektledelse i fokus. InerApp har produksjon i Sveits og Spania. Med mer enn 45 års erfaring har de utviklet et stort sortiment innen spjeldventiler og kuleventiler for diverse industrielle applikasjoner. Gjør ventilløsninger vellykkede i mer enn 70 land. ORBINOX er en av verdens ledende produsenter av skyvespjeldventiler og er representert i mer enn 70 land over hele verden. De har over 50 års erfaring innen design, produksjon og distribusjon av skyvespjeldventiler, damluker, og ventiler for hydrauliske funksjoner.   Merverdi igjen for pengene. World-Valve er usedvanlig flinke til å ta tak i og løse konkrete utfordringer i bestemte markeder. De satser på kompetanse og har derfor investert enormt mye tid og krefter på å kartlegge og forstå alle relevante forhold og krav. Resultatet er kunnskap og erfaring som omsettes til raskt levert kvalitetsløsninger, både av dreiespjeldventiler og spesielle spjeldventiler. Leverandør av skyvespjeldventiler i over 25 år. Cyl Knife Valves SL ble grunnlagt i 1990 og har hovedkontor i San Sebastian i Spania. Cyl produserer og selger et bredt spekter av skyvespjeldventiler, vann- og avløpsanlegg, samt for ulike industrielle applikasjoner. De er gode på kundeorienterte løsninger og har hurtige leveranser. Du vil også finne mer informasjon (bla. datablader) om  om deres produkter ved å gå til Produkt Søkeren (hvor du i feltet "Fritekst Søk" bare skriver "skyvespjeld" og trykker "VIS RESULTATER").     

 • Kraftproduksjon

  Kraftproduksjon omfatter vannkraft, kjølevann, damp, avfallsforbrenning og fornybar energi. Nedenfor finner du en liste med de aktuelle AVK merkevarene for denne type applikasjoner. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller assistanse. Glenfield ventiler ble etablert i 1852 og er dermed en av de mest erfarne ventilprodusentene i verden. Glenfields produktprogram består av et stort og omfattende utvalg av sluseventiler, spjeldventiler, tilbakeslagsventiler, samt et velprøvd og meget pålitelig utvalg av ventiler for utslipp under vann og fri-flyt utslippsventiler til bruk i dammer, reservoarer og kraftverk. Et selskap med kundeorientert teknologi og prosjektledelse i fokus. InerApp har produksjon i Sveits og Spania. Med mer enn 45 års erfaring har de utviklet et stort sortiment innen spjeldventiler og kuleventiler for diverse industrielle applikasjoner. Gjør ventilløsninger vellykkede i mer enn 70 land. ORBINOX er en av verdens ledende produsenter av skyvespjeldventiler og er representert i mer enn 70 land over hele verden. De har over 50 års erfaring innen design, produksjon og distribusjon av skyvespjeldventiler, damluker, og ventiler for hydrauliske funksjoner.   Teknisk ekspertise gjennom mer enn 30 år. TEC artec GmbH er en erfaren produsent av ventiler for høyt trykk og høye temperaturer til segmenter innenfor kraftproduksjon og olje- og gassindustrien. De utvikler og produserer sluse- og kuleventiler med avstengnings- og kontrollfunksjoner og turbin by-pass fentiler for kontroll av temperaturer og trykk av damp i henhold til kundenes krav. Merverdi igjen for engene. World-Valve er usedvanlig flinke til å ta tak i og løse konkrete utfordringer i bestemte markeder. De satser på kompetanse og har derfor investert enormt mye tid og krefter på å kartlegge og forstå alle relevante forhold og krav. Resultatet er kunnskap og erfaring som omsettes til raskt levert kvalitetsløsninger, både av dreiespjeldventiler og spesielle spjeldventiler. Global aktør innen ventilteknikk. I 50 år har det nederlandske selskapet Wouter Witzel vært en ledende internasjonal produsent og leverandør av spjeldventiler og aktuatorer av høy kvalitet til industrien. Produkter brukes i rørledninger som stengeventiler, reguleringsventiler og tilbakeslagsventiler. Et bredt spekter av manuelle kontrollenheter, aktuatorer og tilbehør er tilgjengelig for spesifikke forhold.    

 • Demninger/Reservoarer

  Spesialventiler både for vannkontroll og for fremføring av store mengder vann under høyt trykk. Nedenfor finner du en liste med de aktuelle AVK merkevarene for denne type applikasjoner. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller assistanse. Glenfield ventiler ble etablert i 1852 og er dermed en av de mest erfarne ventilprodusentene i verden. Glenfields produktprogram består av et stort og omfattende utvalg av sluseventiler, spjeldventiler, tilbakeslagsventiler, samt et velprøvd og meget pålitelig utvalg av ventiler for utslipp under vann og fri-flyt utslippsventiler til bruk i dammer, reservoarer og kraftverk. Gjør ventilløsninger vellykkede i mer enn 70 land. ORBINOX er en av verdens ledende produsenter av skyvespjeldventiler og er representert i mer enn 70 land over hele verden. De har over 50 års erfaring innen design, produksjon og distribusjon av skyvespjeldventiler, damluker, og ventiler for hydrauliske funksjoner.      

 • Olje & Gass

  Det er en stor industri i Norge, men AVK er internasjonalt førende og har både kunnskap og erfaring angående applikasjonene og prosessene både onshore og offshore, kombinert med hurtig levering og service. Anvendelsesområdene omfatter petrokjemisk produksjon og distribusjon, lagring, brannsikring, samt kjøling. Nedenfor finner du en liste med de aktuelle AVK merkevarene for denne type applikasjoner. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller assistanse. Drevet av innovasjon. Flonidan DC A/S har mer enn 30 års erfaring innen konstruksjon og produksjon av innovative målerløsninger med integrert datakommunikasjon for gass, vann og fjernvarmemarkedet – samt tilpassede nøkkelferdige bensinstasjoner for gassmarkedet. Flonidan er en verdensleder innen smarte gassmålere og enheter for gasskonvertering med integrert automatisk måleravlesning. Et selskap med kundeorientert teknologi og prosjektledelse i fokus. InerApp har produksjon i Sveits og Spania. Med mer enn 45 års erfaring har de utviklet et stort sortiment innen spjeldventiler og kuleventiler for diverse industrielle applikasjoner. Gjør ventilløsninger vellykkede i mer enn 70 land. ORBINOX er en av verdens ledende produsenter av skyvespjeldventiler og er representert i mer enn 70 land over hele verden. De har over 50 års erfaring innen design, produksjon og distribusjon av skyvespjeldventiler, damluker, og ventiler for hydrauliske funksjoner. Teknisk ekspertise gjennom mer enn 30 år. TEC artec GmbH er en erfaren produsent av ventiler for høyt trykk og høye temperaturer til segmenter innenfor kraftproduksjon og olje- og gassindustrien. De utvikler og produserer sluse- og kuleventiler med avstengnings- og kontrollfunksjoner og turbin by-pass fentiler for kontroll av temperaturer og trykk av damp i henhold til kundenes krav. Merverdi igjen for pengene. World-Valve er usedvanlig flinke til å ta tak i og løse konkrete utfordringer i bestemte markeder. De satser på kompetanse og har derfor investert enormt mye tid og krefter på å kartlegge og forstå alle relevante forhold og krav. Resultatet er kunnskap og erfaring, som omsettes til raskt levert kvalitetsløsninger, både av dreiespjeldventiler og spesielle spjeldventiler. Global aktør innen ventilteknikk. I 50 år har det nederlandske selskapet Wouter Witzel vært en ledende internasjonal produsent og leverandør av spjeldventiler og aktuatorer av høy kvalitet til industrien. Produkter brukes i rørledninger som stengeventiler, reguleringsventiler og tilbakeslagsventiler. Et bredt spekter av manuelle kontrollenheter, aktuatorer og tilbehør er tilgjengelig for spesifikke forhold. Leverandør av skyvespjeldventiler i 25 år. Cyl Knife Valves SL ble grunnlagt i 1990 og har hovedkontor i San Sebastian i Spania. Cyl produserer og selger et bredt spekter av skyvespjeldventiler, vann- og avløpsanlegg, samt for ulike industrielle applikasjoner. De er gode på kundeorienterte løsninger og har hurtige leveranser. Du vil også finne bred produktdokumentasjon (bla. datablader) ved å gå til Produkt Søkeren (hvor du i feltet "Fritekst Søk" bare skriver "skyvespjeld" og trykker "VIS RESULTATER").     

 • Skip

  AVK leverer ventiler og aktuatorer til et antall områder for anvendelse ombord på skip og rigger, der kritiske operasjoner krever maksimal pålitelighet. Kvaliteten er garantert av en rekke internasjonale produktsertifikater og godkjenninger. Det kan være til ballastsystemer, diverse skipsventiler, kjølevann, drenering, nøytralgassanlegg , HVAC og trykkluft. Nedenfor finner du en liste med de aktuelle AVK merkevarene for denne type applikasjoner. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller assistanse. Et selskap med kundeorientert teknologi og prosjektledelse i fokus. InerApp har produksjon i Sveits og Spania. Med mer enn 45 års erfaring har de utviklet et stort sortiment innen spjeldventiler og kuleventiler for diverse industrielle applikasjoner. Merverdi igjen for pengene. World-Valve er usedvanlig flinke til å ta tak i og løse konkrete utfordringer i bestemte markeder. De satser på kompetanse og har derfor investert enormt mye tid og krefter på å kartlegge og forstå alle relevante forhold og krav. Resultatet er kunnskap og erfaring som omsettes til raskt levert kvalitetsløsninger, både av dreiespjeldventiler og spesielle spjeldventiler. Global aktør innen ventilteknikk. I 50 år har det nederlandske selskapet Wouter Witzel vært en ledende internasjonal produsent og leverandør av spjeldventiler og aktuatorer av høy kvalitet til industrien. Produkter brukes i rørledninger som stengeventiler, reguleringsventiler og tilbakeslagsventiler. Et bredt spekter av manuelle kontrollenheter, aktuatorer og tilbehør er tilgjengelig for spesifikke forhold. Leverandør av skyvespjeldventiler i 25 år. Cyl Knife Valves SL ble grunnlagt i 1990 og har hovedkontor i San Sebastian i Spania. Cyl produserer og selger et bredt spekter av skyvespjeldventiler, vann- og avløpsanlegg, samt for ulike industrielle applikasjoner. De er gode på kundeorienterte løsninger og har hurtige leveranser. Du vil også finne mer informasjon (bla. datablader) ved å gå til Produkt Søkeren (hvor du i feltet "Fritekst Søk" bare skriver "skyvespjeld" og trykker "VIS RESULTATER").     

 • Havbruk

  Havbruk og aquakultur har blitt en stor og viktig næring i Norge. AVK leverer ventiler og løsninger som skal tåle tøffe forhold i lang tid, både til anlegg i ferskvann, sjøvann og brakkvann. Nedenfor finner du en liste med de aktuelle AVK merkevarene for denne type applikasjoner. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller assistanse. Et selskap med kundeorientert teknologi og prosjektledelse i fokus. InerApp har produksjon i Sveits og Spania. Med mer enn 45 års erfaring har de utviklet et stort sortiment innen spjeldventiler og kuleventiler for diverse industrielle applikasjoner. Merverdi igjen for pengene. World-Valve er usedvanlig flinke til å ta tak i og løse konkrete utfordringer i bestemte markeder. De satser på kompetanse og har derfor investert enormt mye tid og krefter på å kartlegge og forstå alle relevante forhold og krav. Resultatet er kunnskap og erfaring som omsettes til raskt levert kvalitetsløsninger, både av dreiespjeldventiler og spesielle spjeldventiler. Leverandør av skyvespjeldventiler i 25 år. Cyl Knife Valves SL ble grunnlagt i 1990 og har hovedkontor i San Sebastian i Spania. Cyl produserer og selger et bredt spekter av skyvespjeldventiler, vann- og avløpsanlegg, samt for ulike industrielle applikasjoner. De er gode på kundeorienterte løsninger og har hurtige leveranser. Du vil også finne bred produktdokumentasjon (bla. datablader) ved å gå til Produkt Søkeren (hvor du i feltet "Fritekst Søk" bare skriver "skyvespjeld" og trykker "VIS RESULTATER").     

 • Metallindustri

  Spesialventiler og dempere for kontroll av gasser og væsker i metallfremstillings prosessene. Nedenfor finner du en liste med de aktuelle AVK merkevarene for denne type applikasjoner. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon eller assistanse. Gjør ventilløsninger vellykkede i mer enn 70 land. ORBINOX er en av verdens ledende produsenter av skyvespjeldventiler og er representert i mer enn 70 land over hele verden. De har over 50 års erfaring innen design, produksjon og distribusjon av skyvespjeldventiler, damluker, og ventiler for hydrauliske funksjoner. Teknisk ekspertise gjennom mer enn 30 år. TEC artec GmbH er en erfaren produsent av ventiler for høyt trykk og høye temperaturer til segmenter innenfor kraftproduksjon og olje- og gassindustrien. De utvikler og produserer sluse- og kuleventiler med avstengnings- og kontrollfunksjoner og turbin by-pass fentiler for kontroll av temperaturer og trykk av damp i henhold til kundenes krav.