Norge AS

Supa Lock™ - gjengefritt koplingsprogram

Full korrosjonsbeskyttelse
Montering av ventiler og koplinger med gjengeforbindelse kan være tidkrevende, og ubeskyttede gjenger kan være svært utsatt fra mediet og miljøet de er omgitt av. Over tid vil dette føre til korrosjon på gjengene, noe som også kan resultere i lekkasje.

Supa Lock™ med sitt patenterte design garanterer en 100% korrosjonsfri kopling, kombinert med en rask og enkel montering med stor fleksibilitet. Med sitt enkle og geniale design, tilbyr Supa Lock™ en langsiktig sikkerhet mot lekkasjer, korrosjon og mot uønskede demonteringer under drift.
Supa Lock 10 year warranty logo

Supa Lock ™ koplingsprogrammet består blant annet av ventiler, anboringsklammer og fittings i duktiljern som er epoxybelagt og oppfyller de strenge GSK kravene. I tillegg leveres også kuleventiler og fittings i avsinkningsfri messing og som er i overenstemmelse med de gjeldende EU-direktivene for materiale som brukes i drikkevannsinstallasjoner.

Enkel to-stegs montering
Etter å ha smurt O-ringene stikkes Supa Lock ™ spissenden inn i Supa Lock ™ muffen. Dytt låseringen på plass - monteringen er fullført, uten behov for verktøy!

Enkel og sikker låsefunksjon
Supa Lock™er designet som en strekkfast kopling, og er hydraulisk testet på 1,5 x 16 bar. Låseringen er utformet med en liten profil som hindrer uønsket demontering under drift. Den har også detaljer som gjør at den enkelt kan betjenes med to fingre

Kraftige O-ringer som en ekstra sikkerhet 
Alle Supa Lock ™ koplinger har kraftige Ø 7 mm O-ringer. Disse gir en ekstra sikkerhet med tanke på den minimale permanente deformasjonen av O-ringene som er forventet gjennom levetiden til produktet. I tillegg sikrer dette en fleksibel montering og tillater noe avvinkling av koplingen ved eventuelle setninger.

Animasjon

   

 

Ingen rotasjon mellom ventil og overgang
De er designet med rotasjonsstopp for å forenkle anboringsprosessen. Små støpejernstapper er plassert på ytterringen av muffen og på innerringen av spissenden, slik at disse produktene kan låses i en bestemt posisjon og forhindre rotasjon under anboringen.

 NEDLASTINGER
 Designtest 
 Livstidstest 
 Samsvarserklæring 
 GSK sertifikat

360° rotasjon gir maksimal fleksibilitet
Designet tillater 360° rotasjon av fittings og er en unik egenskap kun for Supa Lock™. Dette gjør at montøren enkelt kan bestemme retningen på stikkledningen/servicepunktet, og sikrer også full bevegelighet ved eventuelle setninger.

Korrosjonsfritt servicepunkt
For flenseforbindelser I DN 80-400 finnes mellomringer med Supa Lock™ uttak, som monteres inn mellom to flenser ved hjelp av lange bolter. Dette sikrer et korrosjonsfritt servicepunkt uten å måtte anbore, og dermed unngår man at rørets egenskaper eller levetid reduseres.

Hurtiglinker

   
Datablader og tegninger
  Monteringsveiledninger
Serviceventil, duktilt støpejern   Tippunion med innstikksmuffe   Generelt
Kuleventil spissende/innv. gjenger, messing   Tippunion med PE-rør ende   Instikks muffer
Kuleventil spissende/PRK kopling, messing   Tippunion med PRK kopling, duktilt støpejern   Anboringsklammer til PVC/PE
Kuleventil spissende/messing skrukopling, messing   Tippunion med PRK kopling, messing   Anboringsklammer til duktil-/støpejerns- og stålrør
Anboringsklammer til PE- og PVC-rør   Tippunion med skrukopling, messing    
Anboringsklammer til duktil-/støpejerns- og stålrør   Gjenget overgang, duktilt støpejern    
Mellomring Gjenget overgang, messing
90°Albue med innstikksmuffe   Blindplugg