Norge AS

Supa Lock™ - gjengefritt koplingsprogram

Full korrosjonsbeskyttelse
Montering av ventiler og koplinger med gjengeforbindelse kan være tidkrevende, og ubeskyttede gjenger kan være svært utsatt fra mediet og miljøet de er omgitt av. Over tid vil dette føre til korrosjon på gjengene, noe som også kan resultere i lekkasje.

Supa Lock™ med sitt patenterte design garanterer en 100% korrosjonsfri kopling, kombinert med en rask og enkel montering med stor fleksibilitet. Med sitt enkle og geniale design, tilbyr Supa Lock™ en langsiktig sikkerhet mot lekkasjer, korrosjon og mot uønskede demonteringer under drift.
Supa Lock 10 year warranty logo

Supa Lock ™ koplingsprogrammet består blant annet av ventiler, anboringsklammer og fittings i duktiljern som er epoxybelagt og oppfyller de strenge GSK kravene. I tillegg leveres også kuleventiler og fittings i avsinkningsfri messing og som er i overenstemmelse med de gjeldende EU-direktivene for materiale som brukes i drikkevannsinstallasjoner.

Enkel to-stegs montering
Etter å ha smurt O-ringene stikkes Supa Lock ™ spissenden inn i Supa Lock ™ muffen. Dytt låseringen på plass - monteringen er fullført, uten behov for verktøy!

Enkel og sikker låsefunksjon
Supa Lock™er designet som en strekkfast kopling, og er hydraulisk testet på 1,5 x PN. Låseringen er utformet med en liten profil som hindrer uønsket demontering under drift. Den har også detaljer som gjør at den enkelt kan betjenes med to fingre

Kraftige O-ringer som en ekstra sikkerhet 
Alle Supa Lock ™ koplinger har kraftige Ø 7 mm O-ringer. Disse gir en ekstra sikkerhet med tanke på den minimale permanente deformasjonen av O-ringene som er forventet gjennom levetiden til produktet. I tillegg sikrer dette en fleksibel montering og tillater noe avvinkling av koplingen ved eventuelle setninger.

Animasjon

   
 

Ingen rotasjon mellom ventil og overgang
De er designet med rotasjonsstopp for å forenkle anboringsprosessen. Små støpejernstapper er plassert på ytterringen av muffen og på innerringen av spissenden, slik at disse produktene kan låses i en bestemt posisjon og forhindre rotasjon under anboringen.

 NEDLASTINGER
 Designtest 
 Livstidstest 
 Samsvarserklæring 
 GSK sertifikat

 

360° rotasjon gir maksimal fleksibilitet
Designet tillater 360° rotasjon av fittings og er en unik egenskap kun for Supa Lock™. Dette gjør at montøren enkelt kan bestemme retningen på stikkledningen/servicepunktet, og sikrer også full bevegelighet ved eventuelle setninger.

Korrosjonsfritt servicepunkt
For flenseforbindelser I DN 80-400 finnes mellomringer med Supa Lock™ uttak, som monteres inn mellom to flenser ved hjelp av lange bolter. Dette sikrer et korrosjonsfritt servicepunkt uten å måtte anbore, og dermed unngår man at rørets egenskaper eller levetid reduseres.

 

Hurtiglinker

   
Dokumentasjon - Datablader, monteringsveiledninger og tegninger
Serviceventil, duktilt støpejern   Anboringssperre adapter, universal   Tippunion med PRK kopling, messing
Kuleventil spissende/innv. gjenger, messing   Spion til anboringsklammer m/sperre og anboringssperre adapter   Tippunion med skrukopling, messing
Kuleventil spissende/PRK kopling, messing    Mellomring
Gjenget overgang, duktilt støpejern
Kuleventil spissende/messing skrukopling, messing   90° Albue med innstikksmuffe   Gjenget overgang, messing
Anboringsklammer til PE- og PVC-rør   Dreibar albue med muffe/spissende   Blindplugg
Anboringsklammer til duktil-/støpejerns- og stålrør   Tippunion med innstikksmuffe   Anboringsapparat, manuelt
Anboringsklammer m/sperre til duktil-/støpejerns- og stålrør Tippunion med PE-rør ende Anboringsapparat, for drill
Tyton dobbeltmuffe m/2 Supa LockTM uttak   Tippunion med PRK kopling, duktilt støpejern