Norge AS
Gå til produkt søkeren

Vann

Til vannforsyning tilbyr AVK et komplett spekter av ventiler og hydranter for å møte alle behov. Med mer enn 40 års erfaring, har AVK en meget bred kunnskap når det gjelder løsninger som tilbys til bruk innenfor vannbehandling, vannforsyning og overføringsledninger.

AVK tilbyr produkter av høy kvalitet og benytter materiell som sikrer at vannkvaliteten er optimal helt fram til forbrukeren. De drikkevannsgodkjente gummiblandingene (også vurdert av Folkehelseinstituttet i Norge) som benyttes er selvfølgelig smak-, lukt- og fargenøytrale, og er motstandsdyktige mot ozon og kjemikalier som benyttes ved vannbehandling. Videre er gummisammensetningen utviklet med tanke på å minimere dannelse av biofilm, gummien vil derfor ikke gi grobunn for bakterier i drikkevannet.

AVKs produktspekter består av sluseventiler, sentriske- og dobbeleksentriske spjeldventiler, bakkekraner, tilbakeslagsventiler, luftventiler, hydranter, gatedeksler, koplinger, anboringsklammer, reparasjonsklammer og tilbehør til ventiler. AVK Norge tilbyr i tillegg et bredt utvalg av kontroll- og reguleringsventiler, se Agenturprodukter.

  • Vannbehandling

    Vannverk henter vann fra flere forskjellige kilder, som grunnvann, overflatevann (innsjøer og elver), vannreservoarer og til og med sjøvann gjennom avsalting. Uansett hvor vannet hentes fra, må det renses før bruk. Vann fra visse områder behøver bare å filtreres og luftes, mens vann fra andre steder må desinfiseres gjennom kloring før bruk. Vannbehandling blir vanligvis utført i et anlegg med forholdsvis lett adkomst til å betjene ventilene og annet utstyr. Ventilene er ofte utstyrt med automatikk som for eksempel elektriske eller pneumatiske aktuatorer som muliggjør fjernstyring og -kontroll. AVK tilbyr et bredt spekter ventiler og tilbehør, i riktig materiale og med de godkjenninger som kreves for drift under de harde forholdene som kan være i et vannbehandlingsanlegg. Blant dem vil vi nevne: sluseventiler, sentriske og dobbelteksentriske dreiespjeldventiler, klaff tilbakeslagsventiler, bakkekraner, lufteventiler, koplinger, overganger og reparasjonsklammer.

  • Vannforsyning

    Når vannet har blitt behandlet i et vannverk, blir det pumpet til forbrukeren via et bredt distribusjonsnett. Dette nettverket er laget av forskjellige typer rørmaterialer; duktiljern, PVC, stål eller PE. Et fordelingsnett fungerer vanligvis ved et relativt lavt trykk, men vanntrykket kan variere i et fordelingssystem. Trykket behøver bare å være høyt nok til at vannet når de forbrukerne som bor i de høyeste stedene i forhold til en pumpestasjon. I fjellområder, er fordelingsnettet bygget opp i trykksoner, adskilt ved hjelp av trykkreduserende stasjoner, sluseventiler og tilbakeslagsventiler. AVK tilbyr ulike typer ventiler, hydranter og tilbehør for alle typer rørmateriale og driftstrykk. Blant dem vil vi nevne: sluseventiler, sentriske og dobbelteksentriske dreiespjeldventiler, klaff tilbakeslagsventiler, bakkekraner, lufteventiler, koplinger, fittings, reparasjonsklammer, gatedeksler, teleskopiske spindelforlengere. Videre kan vi tilby et bredt spekter av hydranter.

  • Overføringsledninger

    Typisk for overføringsledninger er at de enten er konstruert ved bruk av betong, duktiljernsrør, stålrør eller GRP/GRE rør. For de mindre dimensjonene blir også plastrør benyttet. Det finnes flere historiske- og designmessige grunner til hvorfor enkelte myndigheter og rådgivende ingeniører foretrekker ventiler med ulike egenskaper og utforming. Noen ingeniører er mer komfortable med sluseventiler, mens andre med dreiespjeld - og innenfor hver ventilkategori er det også flere alternativer tilgjengelige. Valg av ventiler kan også avhenge av prosjektspesifikke krav og hva som er tilgjengelig innenfor ulike trykklasser. For vannoverføring tilbyr AVK et bredt utvalg av sluseventiler, sentriske og dobbelteksentriske dreiespjeldventiler og klaff tilbakeslagsventiler, samt koplinger, reparasjonsklammer og annet tilbehør til ventiler.