Norge AS
Gå til produkt søkeren

Overføringsledninger

Typisk for overføringsledninger er at de enten er konstruert ved bruk av betong, duktiljernsrør, stålrør eller GRP/GRE rør. For de mindre dimensjonene blir også plastrør benyttet.

Det finnes flere historiske- og designmessige grunner til hvorfor enkelte myndigheter og rådgivende ingeniører foretrekker ventiler med ulike egenskaper og utforming. Noen ingeniører er mer komfortable med sluseventiler, mens andre med dreiespjeld - og innenfor hver ventilkategori er det også flere alternativer tilgjengelige. Valg av ventiler kan også avhenge av prosjektspesifikke krav og hva som er tilgjengelig innenfor ulike trykklasser. For vannoverføring tilbyr AVK et bredt utvalg av sluseventiler, sentriske og dobbelteksentriske dreiespjeldventiler og klaff tilbakeslagsventiler, samt koplinger, reparasjonsklammer og annet tilbehør til ventiler.