sammen tar vi sikkerhet til et høyere nivå

Gassforsyning

Gass skal distribueres til forbrukerne på en sikker og effektiv måte, da lekkasjer kan være fatale. Våre strenge kvalitetskontroller sikrer pålitelige produkter som ikke bare oppfyller - og overgår - selv de strengeste sikkerhetskrav. Alle AVK-ventiler er produsert i våre egne fabrikker, hvor grundige tester sikrer sporbarhet, holdbarhet og driftsikkerhet. Vårt kvalitetssikringssystem er sertifisert i henhold til ISO/TS 29001, bransjespesifikk standard for olje- og gassindustrien.

Brosjyre

Gassforsyning

Få en fullstendig oversikt over våre ventiler og tilbehør for gass, samt informasjon om deres egenskaper og fordeler. Brosjyren er på engelsk.