sammen gjør vi en forskjell når hvert sekund teller

Brannbekjempelse

Brannmenn må kunne stole fullt og helt på at installert utstyr fungerer optimalt når det trengs som mest. Det er derfor avgjørende at produkter er driftssikre, enkle å betjene, vedlikeholdsfrie og at de fungerer i hele levetiden. AVK er én av verdens ledende produsenter av produkter til brannbekjempelse og leverer et stort utvalg ventiler og hydranter, samt tilbehør til disse. AVKs ventiler og hydranter blir brukt i tunneler, havner, kraftverk, sykehus, produksjonsanlegg, forretningssentre, samt andre steder der det er behov for å etablere en trygg og sikker løsning for brannberedskap og brannbekjempelse. Når hvert sekund teller kan du stole på ventiler og hydranter fra AVK.

Brosjyre

AVK Brannbekjempelse

Få en fullstendig oversikt over våre ventiler, hydranter og tilbehør til brannbekjempelse, samt info om deres egenskaper og fordeler.