Erfaring

AVK utvikler "Smart hydrant"

Sammen med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har vi utviklet nye ettermonterte hydrantdeksler med integrerte sensorer for AVK serie 09 hydranter for kunne overvåke bruken.

Utviklingen av "Smart hydrant" ble initiert av våre partnere på Skanderborg Forsyningsvirksomhed ettersom de har stått overfor et pågående problem knyttet til bruken av sine hydranter. De mistenker at noen av deres hydranter har blitt utsatt for vanntyveri, og de er ekstremt bekymret for uautorisert bruk av hydrantene, siden dette øker risikoen for forurensning av drikkevannet.

De hadde ingen konkrete bevis eller et system som kunne bekrefte eller avkrefte deres mistanke. Så de kontaktet oss med en forespørsel om et Smart-program for å avsløre og varsle åpning av hydrantdekslene. Programmet skulle oppfylle følgende krav: Det måtte være mulig å ettermontere i dekslene, være batteridrevet, være usynlig når dekselet var lukket og kunne kommunisere via Sigfox-protokoll (radiokommunikasjon).

«Smart Water» løsning utviklet av AC.MO

Hele utviklingsprosessen ble håndtert av AC.MO, vårt italienske AVK-søsterselskap. AC.MO spesialiserer seg på utvikling av applikasjoner som dette. De løste utfordringen ved å montere en bevegelsessensor, også kalt et akselerometer, i hydrantdekselet sammen med et integrert batteri med 10 års levetid, en antenne og et elektrisk kort.

Akselerometeret overvåker gravitasjonskraften. Når hydrantdekselet åpnes, er det en endring i den relative gravitasjonskraften som deretter vil føre til et alarmvarsel. Varselet fra hydranten sendes via et Sigfox-nettverk, et såkalt LPWA (low power wide area nettverk), som er spesielt utviklet for overføring av små datapakker fra f.eks. sensorer.

Meldingen sendes til Skanderborg Forsyningsvirksomheds SCADA-system, hvor de har oversikt over bruken av hydrantene. Dette gjør det mulig å overvåke hydrantdekselposisjonen, batteritilstanden og historiske data for bruk av hydranten. Dataene kan deles med brannvesenet som eier og vanligvis vedlikeholder hydrantene, eller med kommunen, som er ansvarlig for vannnettet.

Løsningen måler ikke mengden vann som tas fra brannhydranten, men bare om dekselet åpnes.

En løsning – flere formål

Det nye programmet gir forskjellige bruksområder. I tillegg til å bidra til å oppdage uautorisert tilgang, er det også et verktøy for å hjelpe brannvesenet med å vedlikeholde hydrantene. Informasjon om hvor ofte hydrantene brukes er svært relevant for planleggingen av vedlikehold.

Test av programmet

I en første testfase er ti prototyper installert. På lang sikt har de ca 120-130 hydranter i Skanderborg som de ønsker å installere denne løsningen på.

Når AVK blir med i et prosjekt som utvikler et program som dette, blir vi også  mer oppmerksomme på hva som kan oppnås ved å bruke sensorer på ulike produkter som benyttes i vannsektoren. Vi har en ambisjon om å være i forkant når vannsektoren vedtar Internet of Things/IoT, og vi ønsker å bidra til mindre forurensning og bedre utnyttelse av verdens vannressurser.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er hovedleverandør av vann i Skanderborg kommune og har en befolkning på ca. 62.000 innbyggere. Forsyning drikkevann foregår fra fem vannverk og gjennom 226 km med ledningsnett. De er videre ansvarlig for all avløpsbehandling i kommunen.

AVKs lokaler i Galten, Skovby og Låsby ligger i Skanderborg kommune.

Hva er Smart Water og Internet of Things?

SMART WATER
Et «smart water» nettverk er et fullt integrert sett med produkter, løsninger og systemer som gjør det mulig for vannverk å:
- Fjernovervåke og diagnostisere problemer
- Forebyggende tiltak og administrere vedlikehold
- Fjernstyring og optimalisere nettverket ved hjelp av datadrevet innsikt
- Gi kundene den informasjonen og verktøyene de trenger for å kunne ta informerte valg om atferds- og vannforbruksmønstre

 

INTERNET of THINGS (IoT)
Internet of Things kan defineres som "et nettverk av elektroniske enheter som kan samle inn og dele data via sensorer". De innsamlede dataene oversettes til detaljert kunnskap om bestemte målgrupper gjennom analyse. Formålet er å bruke innsamlede data for å hjelpe og utvikle helsetjenester, trafikk og infrastruktur, industri, kommunikasjon og det generelle dagliglivet uten å kreve menneske-til-menneske eller menneske-til-datamaskin interaksjon.

Brosjyre

AVK Brannbekjempelse

Få en fullstendig oversikt over våre ventiler, hydranter og tilbehør til brannbekjempelse, samt info om deres egenskaper og fordeler.