Gigantiske prefabrikkerte vannkummer til Stord

To gigantiske prefabrikkerte og komplette kummer ble levert til prosjektet Grunnavågen VVA, der Stord kommune bygger ny vei. Med god logistikk og koordinering kom begge kummene på plass på en og samme dag.

Stord har de senere årene hatt en stor utbygging på det kommunaltekniske anlegget og planlegger fortsatt utbygging og oppgradering de nærmeste årene. I forbindelse med ny vei til industriområdet Grunnavågen benytter Stord Kommunalteknikk anledningen til å ruste opp infrastrukturen på området innenfor vann og avløp. De har videreført hovedvannledningen for blant annet å forberede framtidig utbygging av boliger og næringsdrift. Høyt på listen står også stabil og god vannforsyning for kommunen, samt mulighet for å kjøre vannet i ring.

Løsningen som ble valgt

I tillegg til VA utbyggingen er HMS og plassbesparing viktige temaer. To prefabrikkerte og komplette kummer ble valgt som den primære løsningen for tilfredsstille behovene kommunen hadde.

Til VK1, den største kummen, ble det valgt tre faste AVK kombikryss i DN300 sammen med lufteventiler, passtykker og annen fittings (reduksjonsflenser, flenserør og flenseoverganger). På en av utgangene på det ene krysset var det påmontert en samlestokk, Eldøystokk, fra en lokal produsent. Dette ga mulighet for vannforsyning via stikkledninger til bebyggelsen. Før lufteventilene ble det montert avstengningsventiler, slik at man enkelt og raskt kan utføre service på disse senere. Til den mindre kummen, VK2, ble en lignende, men nedskalert løsning valgt.

To tunge løft

Kummene, inkludert alt armatur, veide henholdsvis 43 og 30 tonn. Det krevde god og detaljert planlegging å få disse på plass på en og samme dag. De ble fraktet med pram, så løftet med mobilkran på land, og videre med trailere. Vi som underleverandør til prosjektet må ærlig innrømme at vi er meget imponert over kumleverandøren som fikk dette til.

Stord kommune

Stord ligger sentralt i Sunnhordland mellom Stavanger og Bergen. Kommunen utgjør den sørlige delen av Stord i tillegg til en del mindre øyer. Stord er knyttet til fastlandet med bru og tunell.

Stord er en kommune preget av vekst og endring. Skipsbygging og industrien innenfor oljeleting har vært motoren i næringsutviklingen. De senere år har de også gjort seg bemerket innenfor vindkraft på havet og lakseoppdrett i lukkede anlegg.

Fakta:
Folketall: Ca 18.800
Areal: 144 kvadrat km
Kommunesenter: Leirvik
Drikkevannskilde: Tystevatnet
Reservekilde: Ravatnet

AVKs løsning til prosjektet

Kombikryss er en plassbesparende løsning sammenlignet med en kombinasjon av ventiler og flensekryss. En helstøpt løsning gjør også muligheten for lekkasjer mindre.
Ventilene på AVK kombikryss innehar det samme kvalitetsnivået som våre øvrige sluseventiler. De har fullt gjennomløp og senteruttaket gjør det enkelt å føre inn renseplugg.

En alternativ løsning til AVK faste kombikryss:

Gå til produktinnsikt

Sluseventiler kjent for overlegen kvalitet

Video

AVK Sluseventiler

Animasjon om funksjoner og varianter av våre sluseventiler til vannforsyning, avløpsbehandling, brannbekjempelse og gassforsyning.

Gå til produktinnsikt

Fleksible kombikryss med unik fleksibilitet og optimal sikkerhet