Lekkasjefrie anlegg som mål i Bømlo

Når lekkasjefrie anlegg står på agendaen til Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS (BVA), er det AVKs kombikryss som er valgt på de siste utbyggingene

BVA er et kommunalt eid aksjeselskap, en organisasjonsform som få kommuner har, men som har vist seg å være en god modell i Bømlo. Ved å skille VA-driften fra den kommunale organisasjonen har de kunnet holde fokus på VA og bygget opp et godt fagmiljø. Helt siden oppstarten i 2003 har de jobbet kontinuerlig med å på best mulig måte opprettholde en god og stabil vannforsyning, samt håndtere og behandle avløpet på en sikker og miljømessig måte. Arbeidet har gitt resultater og vises både i lekkasjeprosent og vannkvalitet.

Over tid viser målinger at BVA har redusert lekkasjer ned til 18%, økt kvaliteten og begrenset brudd på vannforsyningen, alle tre blant de beste i Norge - Kilde: BVAs hjemmeside

Det har vært stort fokus på dette med sikre og gjøre anlegg lekkasjefrie, noe som gjør at det i dag er minimalt med lekkasjer på nettet. BVA streber etter å levere vann av høyeste kvalitet til sine kunder, og de har blant annet fått pris for beste drikkevannvann på Vestlandet, og også flere ganger skåret høyt på listen som gjelder hele landet.

BVA var tidlig ute med å sette fokus på verdien av å ha vannkummer. Det gir dem mange punkter å overvåke fra, og de får samlet tilkoblingene til abonnentene. Ringkjøring på vannledninger har hatt stort fokus, og utbyggingen som nå er i gang er en del av det å kunne sikre mulighet for enda bedre vannforsyning. AVKs kombikryss ble valgt som en del av løsningen. Det er produkter BVA er godt kjent med fra før, og som de har god erfaring med. Utførende entreprenør er Engevik & Tislevoll som har hatt flere prosjekt for BVA de siste årene.

Asgeir Totland har fulgt prosjektet tett og føler seg trygg på at kommunen har gjort et godt valg også med tanke på målene de har satt opp angående lekkasjefrie anlegg. Som tidligere kunde hos AVK og nå AVKs distriktsansvarlig på Nord-Vestlandet, vet han at AVKs mål er i linje med kundens når det gjelder dette med kvalitet.

Bømlo kommune

Bømlo kommune er en øykommune i Sunnhordland helt sør i Vestland fylke. I 2001 åpnet Trekantsambandet som med bruer og undersjøisk tunnel gjorde Bømlo landfast med nabokommunene og fastlandet.

Det er  cirka 12.000 innbyggere og Bømlo er regnet som en av de mest næringsrike kommunene i Norge med stor aktivitet innen oppdrett, skipsteknologi og oljerelatert virksomhet. 

Bømlo er også kjent som en kulturkommune, og blir gjerne kallet Norges svar på «West End».

Bømlo "West End"

Bømloteateret har vært et viktig kulturelt innslag i lokalmiljøet heit siden starten i 1973. Bømlo Teater har satt opp ikke mindre enn 5 store internasjonale musikaler på utendørs scene i Moster Amfi. 

I august er det premiere på musikalen Kristina från Duvemåla av Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Lars Rudolfsson.

I tillegg til å være veldig engasjert i VA faget, er også Asgeir Totland veldig engasjert i det lokale teateret, og vi gjør gladelig litt reklame for det.

Et alternativt valg:

Fleksible kombikryss med unik fleksibilitet og optimal sikkerhet