Ringsaker kommunes oppgradering av vannforsyningen

Ringsaker kommune er i vekst og dermed vokser også behovet for vann. For å imøtekomme kravene, fornyes vannledningen fra Moelv til Rudshøgda med kummer og servicepunkter. Det langsiktige målet er å knytte de to stedene sammen i felles vann.

Årsaken til Ringsaker kommunes oppgradering av vannforsyningen er blant annet at Nortura flytter sin virksomhet fra Lillehammer til Rudshøgda. Flere andre med behov for vann er også under etablering i området. Det er vekst langs Mjøsa, og behovet for vann øker tilsvarende. Foruten vann til konsum og industri stilles det krav til kapasitet på nettet i forbindelse med overrisling og generell beredskap.  

DN400/500

For å ligge i forkant av utviklingen har Ringsaker kommune satt i gang bygging av en ny og moderne vannforbindelse fra vannverket i Moelv og opp til Rudshøgda. På sikt er det meningen å koble vannverkene i Moelv og Brumunddal sammen i et tvilling-nett.

"Vi fornyer ledning og kummer med punkter for distribusjon. Det vil i første runde øke kapasiteten opp til Rudshøgda. Forbindelsen mot Brumunddal er også av samfunnsmessig betydning på sikt, derfor går vi også opp en dimensjon som holder slik at hele regionen til nød kan forsynes av ett av vannverkene, det har både sikkerhetsmessige og praktiske fordeler." forklarer Ulf Fahle Karlsen, prosjektleder i Ringsaker kommune.

Den eksisterende ledningen er fra en gang på 1970-tallet. Nå går man opp til 400/500 mm forbindelse gjennom hele strekningen, og kobler alle grener sammen på til sammen 8 nye kummer med splitter nye kombikryss.

To etapper

Arbeidet er delt inn i to etapper, og omfatter fornyelse av hovedlinjer for spillvann og overvann. Det legges ny ledning fra pumpestasjon for spillvann til renseanlegg i Moelv, mens det også legges nye samleledninger for overvann, som skilles ut og går ut til grøft og videre ut i terreng.

Arbeidene foregår i tilknytning Fylkesvei 216, der det passerer ca. 10 000 biler i døgnet, dette stiller krav til entreprenøren, som er Maskinanlegg AS på Brumunddal.

"Å jobbe i tettbebygget strøk medfører utfordringer. Vi må tilpasse oss trafikk og eksisterende infrastruktur, blant annet må vi bore oss under riksveien for å få på plass til en spillvannsledning. Det var også planen å legge vannledningen under Moelva, her ble det forsøkt 120 meter styrt boring, først og fremst av miljøhensyn. Nå vet vi at det blir det graving," sier Jon Ola Eid ved utførende entreprenør, Maskinanlegg AS på Brumunddal.

Åtte kummer

Som en del av total fornyelse av vannledningen, for å sikre god drift og tilgjengelighet til forgreninger settes det ned 8 kummer med ventiler etappevis, med ca. 160 meter avstand. Kummene knytter sammen eksisterende distribusjon til den nye vannledningen. I kummene monteres DN400 AVK fleksible kombikryss.

"Dette er et avansert og brukervennlig kombikryss. For eksempel har senterdelen fullt gjennomløp og et senterlokk med standard flenseavstikk for DN100 brannventil, som kan koples enkelt sammen med valgfrie ventiler i størrelsene 150, 200, 250, 300 eller 400 mm," forteller markedssjef Martin Rud/AVK. 

Fordelen med løsninger er at om man isteden ønsker et blinddeksel montert på et eller flere av uttakene, så er også dette mulig. Dekselet har en gjengefri utgang med serviceventil som kan benyttes til forskjellige formål. Dekselet kan dessuten dreies trinnløst, plasseringen av denne utgangen kan enten være i toppen eller bunnen av ledningen, eller i hvilken som helst posisjon som kunden ønsker ut fra hva den skal benyttes til.

Også for brannvann

 Montasjen mellom senterdelen og ventilene er basert på et gjennomprøvd system som også benyttes innenfor brannbekjempelse.

"Dette er testet i henhold til kravene i EN 1074-2, både for styrke og tetthetsprøving for ledninger med driftstrykk opp til PN16," sier Rud. Senterlokket kan demonteres for enkel tilgang til pluggkjøring eller for inspeksjon og vedlikehold av ledningsnettet.

"Dette er den eneste kombiarmaturen i markedet som har DN400 senterdel og DN400 ventiler med fullt gjennomløp. På samme måte som med AVK kombiarmatur i DN100 – DN 300, er forankringsørene plassert på senterdelen, helt uavhengig av ventilene eller flensene. Forankringen er derfor 100% intakt, selv om det demonteres en kopling og/eller en ventil på et eller flere løp," forteller Rud. Alle ventilene har fullt gjennomløp tilsvarende flensestørrelsen.

Om du velger en DN150 eller en DN400 ventil, så har kombikrysset samme byggelengde, altså byggelengden følger senterdelens DN uansett. Ventilene er støpt med et montasjeøye som sikrer at ventilen automatisk sentreres ved montering i forbindelse med ombygning eller utvidelse av eksisterende kummer. 

Serviceventiler

Montert kl 12 bak flensen på alle ventilene leveres det også serviceventiler. Gjennomløpet i de duktile ventilhusene er glatt og uten innvendige gjenge, med et epoxybelegg iht. GSK.

"Kombikryssene kommer med AVKs tre-veis kuleventiler som sikrer vannsirkulasjon i kulen når den står i stengt posisjon. Dette er spesielt fordelaktig når serviceventilene kan være utsatt for frost," forklarer Rud.

Video

AVK Fleksible Kombikryss

Animasjon om egenskapene og funksjonene til våre fleksible kombikryss serie 18

Brosjyre

AVK Fleksible Kombikryss

Optimal sikkerhet og unikt fleksibelt design. Les om hvorfor.