Erfaring

AVK reparasjonsklammer sparte verdifull tid og vann

Vårt brede utvalg av koplinger, overganger og reparasjonsklammer er til stor nytte når det gjelder å spare verdifull tid og vann.

AVK leverer reparasjonsklammer verden over og vi har blant annet en god erfaring fra Kayseri i Tyrkia som vi vil dele med våre lesere, og som beviser hvordan vi kan hjelpe vannverkseiere med å bli mer effektive i sin daglige drift.

Da vannledningen i et vanntårn i Kayseri gikk i stykker for andre gang, fikk vannverkseierne hjelp av en brannbil for å få tilgang til problemområdet. De kom da raskt opp og monterte et AVK-reparasjonsklammer for å stoppe vannlekkasjen. Vannledningen hadde fått relativt store ujevnheter etter forrige sveising, men reparasjonsklammerets pakning er utformet slik det holder tett til tross for ujevnheter som dette.

På grunn av at problemet kunne løses så raskt var det ikke nødvendig for kommunen å stenge vannet, og sluttbrukernes vannforsyning ble derfor ikke påvirket av lekkasjen. Dette viser virkelig hvilken effektiv løsning dette var!

Det brede utvalget av AVK-koplinger, overganger og reparasjonsklammer kan være til hjelp i en lang rekke tilfeller av rørledningsfeil eller når rør skal koples sammen, og kan være med å spare både tid og vann. Se flere av våre løsninger nedenfor:

Hvordan velge rett kopling

Det er mange koplingstyper å velge blant. Hvordan skal du finne den typen som tilfredsstiller dine behov best? For å hjelpe deg å få en bedre forståelse av de ulike alternativene, kan koplingene og og overgangende deles inn i fire hovedkategorier

Lær om hovedkategoriene

AVK reparasjonsklammer

AVK reparasjonsklammer sikrer en kostnadseffektiv og pålitelig løsning for raske reparasjoner på stål-, kobber-, asbestsement-, støpejerns- og plastrør. Pakningstrukturen gir en forsegling som omkranser hele røret, og et rør med hull eller sprekk vil bli reparert permanent.

Produktdetaljer

Brosjyre

AVK Koplinger og Flensemuffer

Bli kjent med vårt brede utvalg av kvalitetskoplinger og -flensemuffer.