Hvordan velge rett kopling?

Det er mange koplingstyper å velge blant. Hvordan skal du finne den typen som tilfredsstiller dine behov best?

Det kan se ut som alle typer koplinger og overganger som finnes overlapper hverandre med hensyn til bruk og installering. For å hjelpe deg til å få en bedre forståelse av de ulike alternativene, kan koplingene og flensemuffene deles inn i to hovedkategorier - dedikerte og universelle - som igjen kan deles inn i strekkfaste og ikke-strekkfaste, noe som gir totalt fire kategorier.

Dedikerte koplinger, ikke strekkfaste

Dedikerte koplinger er de som er mest enkle i konstruksjonen og kan bare brukes på bestemte rørmaterialer med en spesifikk utvendig rørdiameter. Koplingene aksepterer ikke toleranser utenom de normene som rørprodusenten må forholde seg til. Disse koplingene benyttes i situasjoner der kunden ikke har behov for en strekkfast kopling, eller i situasjoner hvor dette eventuelle behovet er dekket av andre tekniske løsninger. Med disse begrensningene, og den enkle utformingen, vil dedikerte koplinger som regel ha en lavere pris.

AVK produkter i denne kategorien er combiflenser serie 05/62 for PVC-rør og 05/66 for duktile støpejernsrør

Dedikerte koplinger ikke-strekkfaste

Dedikerte koblinger, strekkfaste

De dedikerte koplingene i denne kategorien er ganske lik den ikke-strekkfaste koplingen. Imidlertid er de strekkfaste koplingene utformet for å tåle den kraften som oppstår i røret på grunn av det innvendige trykket og den mekaniske kraften som oppstår i installasjonen. Denne typen kopling er normalt utstyrt med gripeelementer som er plassert sammen med pakningen. Gripeelementene griper fatt i rørveggen når pakningen komprimeres, noe som sikrer at røret ikke kan bli dratt ut av muffen. Disse koplingene vil også sikre at det kan foretas tetthetskontroll i en åpen grøft, uten å fylle igjen før testen er godkjent.

AVK produkter i denne kategorien er combiflenser serie 05/60 for PE / PVC, 05/26 for støpejernsrør, Supa PlusTM flensemuffe 623/10 og Repico® Grip-koplinger 745/01.

Dedikerte koplinger strekkfaste

Universale koplinger, ikke strekkfaste

En universal kopling gir fleksibilitet med hensyn til valg av rørmaterialet og derved også i forhold til den ytre diameteren på røret. Toleransen av røret kan variere med 20-40 mm, avhengig av størrelsen på koplingen. I de fleste situasjoner velges denne type kopling når det er behov for utskiftning eller reparasjon av eksisterende rør. I disse situasjonene blir ofte gamle rør erstattet og sammenkoplet med nye rør, med noe avvikende utvendige diametere. I denne type utskiftninger er det sjelden behov for strekkfaste koplinger.

AVK produkter i denne kategorien er Supa MaxiTM koplinger, serie 631/10 skjøtekoplinger og serie 633/10 flensemuffer

Universale koplinger ikke-strekkfaste

Universale koplinger, strekkfaste

Dette er de absolutte topproduktene innen koplinger. De gir optimale toleranseområder med hensyn til utvendig rørdiameter, og de kan sikre at røret holdes på plass i muffen, selv om det oppstår store krefter som skapes på grunn av det innvendige trykket og andre krefter som er forårsaket av installasjonen. Disse to funksjonene gjør produktet ideelt som et reparasjonsprodukt for små og store rehabiliteringsprosjekter. Koplingene sikrer at tetthetskontrollen kan godkjennes før grøften gjenfylles. Mange ledningseiere benytter bare denne type koplinger for å forenkle sitt lagerhold. Denne kan benyttes på alle rørtyper under alle situasjoner. 

AVK produkter i denne kategorien er Supa MaxiTM koplinger, serie 631/00 skjøtekoplinger, serie 632/00 reduksjonskoplinger, serie 633/00 flensemuffer, serie 634/00 sluttmuffer og serie 635/00 kopling med påmontert PE-ende

Universale strekkfaste koplinger

Last ned brosjyre

AVK Koplinger og Flensemuffer

Bli kjent med vårt brede utvalg av kvalitetskoplinger og -flensemuffer.
Vår nettside bruker informasjonskapsler/cookies for statistisk analyse, for å forbedre nettstedet og for å gi deg optimal service. Ved å besøke nettstedet vårt, samtykker du i vår og tredjeparts bruk av informasjonskapsler/cookies som er beskrevet i vår personvern- og cookie policy.