Vannbehandling

Vannverk henter vann fra flere forskjellige kilder, som grunnvann, overflatevann (innsjøer og elver), vannreservoarer og til og med sjøvann gjennom avsalting. Uansett hvor vannet hentes fra, må det renses før bruk. Vann fra visse områder behøver bare å filtreres og luftes, mens vann fra andre steder må desinfiseres gjennom kloring før bruk.

Vannbehandling blir vanligvis utført i et anlegg med forholdsvis lett adkomst til å betjene ventilene og annet utstyr. Ventilene er ofte utstyrt med automatikk som for eksempel elektriske eller pneumatiske aktuatorer som muliggjør fjernstyring og -kontroll.

AVK tilbyr et bredt spekter ventiler og tilbehør, i riktig materiale og med de godkjenninger som kreves for drift under de harde forholdene som kan være i et vannbehandlingsanlegg. Blant dem vil vi nevne: sluseventiler, sentriske og dobbelteksentriske dreiespjeldventiler, klaff tilbakeslagsventiler, bakkekraner, lufteventiler, koplinger, overganger og reparasjonsklammer.