Vannforsyning

Når vannet har blitt behandlet i et vannverk, blir det pumpet til forbrukeren via et bredt distribusjonsnett. Dette nettverket er laget av forskjellige typer rørmaterialer; duktiljern, PVC, stål eller PE.

Et fordelingsnett fungerer vanligvis ved et relativt lavt trykk, men vanntrykket kan variere i et fordelingssystem. Trykket behøver bare å være høyt nok til at vannet når de forbrukerne som bor i de høyeste stedene i forhold til en pumpestasjon. I fjellområder, er fordelingsnettet bygget opp i trykksoner, adskilt ved hjelp av trykkreduserende stasjoner, sluseventiler og tilbakeslagsventiler. AVK tilbyr ulike typer ventiler, hydranter og tilbehør for alle typer rørmateriale og driftstrykk.

Blant dem vil vi nevne: sluseventiler, sentriske og dobbelteksentriske dreiespjeldventiler, klaff tilbakeslagsventiler, bakkekraner, lufteventiler, koplinger, fittings, reparasjonsklammer, gatedeksler, teleskopiske spindelforlengere. Videre kan vi tilby et bredt spekter av hydranter.