Vi i AVK Norge jobber hardt hver dag med det mål for øye at vi skal være det beste valget for alle som jobber med vannforsyning, avløpsbehandling, brannbekjempelse, gassforsyning og applikasjoner innen industrisegmentet. I oversikten under finner du våre dedikerte medarbeidere og informasjon om deres ansvarsområder.

Salg

Salg Water Solutions

Produktansvarlig

Marked

Logistikk og lager

Administrasjon og ledelse