Asker kommune setter standard for sine målekummer

Asker kommune har hatt et ønske om å utarbeide standard målekommer for kommunen. De har tatt seg god tid med valg av produkter og selve utarbeidelsen, det viktigste var at resultatet ble godt og holdbart.

Asker kommune valgte en løsning med prefabrikkerte kummer slik at det meste kan forberedes for så å løftes på på plass, kobles til og settes i drift. Det betyr at arbeidet i grøften på stedet bare tar en - to dager, sammenlignet med flere uker ved plasstøping og montering. I tillegg til tidsbesparelsen, har dette også et HMS aspekt.

AVK Norge og Loe Rørprodukter har fått lov til å følge dette spennende prosjektet. Loe har god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske. Prosjekttegner Nina Ødegård ved Loe i Hokksund sammen med Petter Clausen i Asker kommune, designet den kummen de mente passet formålet best. Under utarbeidelsen har AVK Norge gitt forslag på produkter som ville tilfredsstille behovene for en målekum. Ikke bare produktene, men også byggemål var en viktig faktor med definerte mål på en prefabrikkert kum. 

Den første målekummen kommer ferdig montert fra Loe med innhold fra AVK. Alt er helt klart og Hagen Maskin AS kan bare løfte den ned i grøften og koble til. "Bare", løftet av bunnseksjonen var på nesten 11 tonn, men mannskaper og rett maskin utførte dette lett og elegant - Alt gjort på en dag i følge entreprenøren!

Stikkord for prosjektet:

  • Klare og tydelige føringer fra Petter Clausen v/Asker kommune som tegnet selv
  • Produksjonstegninger fra Loe, produktliste utarbeidet hos AVK
  • HMS. Sikkerhet under bygging, sikkerhet under montering og sikkerhet under drift
  • I målekummen: DN250 gjennomløp med DN100 sideløp. Motorsyring på en ventil for å sikre forsyning ved brann

Målekummen er nå satt  drift og fungerer perfekt etter formålet. I tillegg til disse, skal kommunen også utarbeide en standard for sine reduksjonskummer. Tanken er da at de skal bygges over samme "lest". Vi følger selvfølgelig spent med, men når vi ser at alt er så gjennomtenkt og godt planlagt, er vi sikker på at det også vil bli et vellykket prosjekt. Vi ønsker Asker lykke til!

Asker kommune

Asker kommune er en kommune i Viken fylke, etablert 1. januar 2020, og består av bygdene Hurum, Røyken og Asker, som frem til da var selvstendige kommuner. Hele den sammenslåtte kommunen ligger innenfor Osloregionen.

Handelsnæringen til forbrukere og grossister er en av Askers største næringer – og er lokalisert over hele kommunen. Kommunen har store og verdifulle landbruksarealer med rik matjord og produktiv skog. På tross av befolkningstilvekst skal kommunen forhindre videre nedbygging av jordbruksarealer og ta vare på matjord i utbyggingsområder, og sikre den langstrakte kystlinjen og de store sammenhengende friluftsområdene.

Fakta:
Folketall: Ca. 95.000
Areal: 376 kvadrat km
Kommunesenter: Asker sentrum
Drikkevannskilde: Holsfjorden (en arm av Tyrifjorden)
Reservekilde: Aurevann

AVKs produkter til kummene

AVK Fleksible kombikryss er det sentrale produktet i kummene. Det er en plassbesparende løsning sammenlignet med en kombinasjon av ventiler og flensekryss. En helstøpt løsning gjør også muligheten for lekkasjer mindre. Ventilene på AVK fleksible kombikryss innehar det samme kvalitetsnivået som våre øvrige sluseventiler. 

AVK Fleksible kombikryss

I tillegg er det levert:
Flenset utgang til fleksible kombikryss
Klaff tilbakeslagsventiler
 Supa Lock™ mellomringer
Lufteventiler
Stengbare brannventiler

Auma aktuatorer
 Passtykker og annen fittings

Til trykk-/reduksjonskummene vil vi også levere:
Bermad trykkreduksjonsventiler

Gå til produktinnsikt

Fleksible kombikryss med unik fleksibilitet og optimal sikkerhet