Leveringssituasjon vedrørende Koronautbruddet

Vi er godt rustet for å sikre leveranser fremover og er forberedt på å strekke oss langt i en vanskelig situasjon. Alle våre samarbeidspartnere; kommuner, entreprenører, rørleggere m. fl. er velkommen å ta direkte kontakt om det skulle være nødvendig. Vi bistår selvfølgelig! 16-03-2020

AVK Norge AS er foreløpig ikke blitt rammet direkte som følge av Korona-utbruddet, og vi har fortsatt normal drift.

Vi har nå iverksatt flere strenge tiltak for å unngå smitte, blant annet reiserestriksjoner, økt bruk av hjemmekontor, ekstra renhold på utsatte steder og andre generelle hygienetiltak.

Vi begrenser også ekstern trafikk/ferdsel til vårt lager og hovedkontor til det som er absolutt nødvendig.

- Status i dag er at alt fungerer som normalt både hos oss, hos våre leverandører og deres fabrikker.

Vi har vært føre var og økt vårt lager, og anser oss som godt rustet for å sikre leveranser framover. Videre er vi i kontinuerlig kontakt med våre leverandører for å holde oss oppdatert på leveringssituasjonen. All produksjon og godstrafikk fra våre leverandører i Europa går som normalt. 

Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og vil gi ytterligere beskjed dersom situasjonen skulle endre seg.

Expect... at vi er tilgjengelige - det er bare å kontakte oss!