VA Tour Norge 2020

Alle gode ting er tre for VA Tour Norge! 

Etter to vellykkede turneer i 2018 og 2019 er det i mars 2020 igjen klart for at lastebilene pakkes fulle med alt fra pumper og rør til gategods og ventiler, når VA Touren returnerer til fem steder i Norge. Kristiansand, Bergen, Oslo, Trondheim og Hamar er stedene som får besøk av Norges ledende VA-leverandører.

Hovedformålet med VA Tour Norge er å skape regionale møtesteder rundt om i Norge, der alle de som jobber med VA kan komme og treffe sine leverandører, se alle nyheter og dessuten får en kunnskapsoverføring gjennom VA Tour Norges seminarprogram.

Vi har fått en fantastisk respons av besøkende som setter stor pris på at vi kommer til dem og gir dem muligheten til å enkelt ta del i alle nyheter og all kunnskap som våre medlemmer kan tilby, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP

Utviklingsarbeidet med VA Tour Norge fortsetter, og det vil bli satset enda mer på et høyaktuelt og kompetansehevende seminarprogram. Det er helt kostnadsfritt å besøke messen og seminarene.

Velkommen til AVK Norges stand:

  •   5. mars - Kristiansand
  • 10. mars - Bergen
  • 12. mars - Oslo
  • 17. mars - Trondheim
  • 19. mars - Hamar

Vår kompetanse = Din styrke! - Link til program og registrering, klikk her...