Fleksible Kombikryss

AVK fleksible kombikryss gir en optimal fleksibilitet ved planlegging og installasjon av nyanlegg. De åpner også for eventuelle endringer og utskiftninger på et senere tidspunkt.

AVK er den eneste leverandøren som kan levere en komplett range av fleksible kryss fra DN100 til DN400, hvor også senterdelens DN er tilsvarende DN største ventil.

Unikt fleksibelt design

Senterdelen er designet med fullt gjennomløp for alle seks dimensjonene DN100-400. Direkte på hvilken som helst av de fire utgangene kan det monteres ventiler fra DN80 på de to minste dimensjonene, ventiler fra DN100 på DN200 og ventiler fra DN150 på de tre største, og opp til senterdelens DN. Dette eliminerer behovet for flense-overganger eller reduksjonsflenser, og dermed spares både tid og penger. Senterlinjen og byggelengden på kombikrysset er uendret, uansett hvilken dimensjon du velger på ventilene. Byggelengden følger senterdelens DN og er uendret i forhold til tidligere versjon av AVK kombikryss.

I tillegg til ventiler i DN80, 100, 150, 200, 250, 300 og 400, tilbyr AVK blinddeksel med løfteører og uttak for serviceventil. Dette gir mulighet for levering av både 2-, 3- og 4-veis kombikryss ut fra den samme senterdelen. For fleksible kombikryss med senterdel DN100, 150, 200 og 250 leverer vi også flenset utgang. En løsning som kan være aktuell der en ekstra ventil blir overflødig, for eksempel i situasjoner hvor to kombikryss skal monteres sammen eller hvis en samleflens med integrerte ventiler er en ønsket løsning i kummen.

Enkel utskifting

Ventilene koples til senterdelen med et todelt klammer som sikres med to bolter. Dette gir en rask og pålitelig installasjon. Ventilene kan demonteres med hjelp av standard verktøy, og løftes vertikalt opp fra enheten. Dette gir mulighet for ettermontering av ventiler med andre dimensjoner.

Fullt gjennomløp

Senteruttaket med fullt gjennomløp i toppen av senterdelen, gjør det enkelt å føre inn en hard renseplugg. Det har et DN100 flenseuttak i senter som er tiltenkt montering av brannventil, men kan også benyttes til andre formål.

Uttak med serviceventil

AVK fleksible kombikryss er utstyrt med uttak for service-ventiler. AVK designet har ingen ubeskyttede gjenger i duktilt gods, noe som gir en optimal korrosjonsbeskyttelse. Her er det påmontert en AVK kule/bakkekran med hjelp av en tilpasset messing koplingsdel.

Optimal sikkerhet

AVK kombikryss er designet for å møte de nye og strengere kravene som er kommet i Norge etter RIN-prosjektet om "Sikkerhet i kummene". Festeørene er tilknyttet senterdelen, og er dimensjonert for å tilfredsstille disse kravene. Plasseringen sikrer at forankringen av kombikrysset forblir upåvirket av om enkelte av rørtilkoplingene eller ventiler fjernes. Dette gir en optimal sikkerhet for driftspersonell som foretar arbeid i kummen. Det er i denne forbindelse også utviklet konsoller for både Basal og Østraadts innfestningssystem i prefabrikkerte betongkummer iht. VA/Miljø-blad 112, disse variantene er kun tilpasset AVK fleksible kombikryss. Se datablad for gjeldende styrkeklasser, da noen av konsollene også tillater dimensjonsøkning.

Tegninger til design- og modelleringsverktøy

Alle dimensjoner av AVK fleksible kombikryss, inkludert tilhørende konsoller, ligger tilgjengelige i Novapoint og Vardak produktbibliotek.

Klikk på direktelinker for mer informasjon, datablader, monteringsveiledninger m.m.:

Video

AVK Fleksible Kombikryss

Animasjon om egenskapene og funksjonene til våre fleksible kombikryss serie 18

Brosjyre

AVK Fleksible Kombikryss

Optimal sikkerhet og unikt fleksibelt design. Les om hvorfor.