JC Hansen

JC Hansen ApS ble grunnlagt i Danmark for snart 100 år siden og har med det lang erfaring innen sitt produktområde.

De har spesialisert seg innen produksjon av messingventiler til vannforsyningsanlegg. Deres mangeårige erfaring og moderne produksjonsutstyr utnyttes til utvikling og tilpasning av produkter som minimum lever opp til lovens krav og sluttbrukernes ønske om kvalitet og lønnsomhet. Alle produktene gjennomgår kvalitetstester før de sendes ut til kundene. Det høye kvalitetsnivået har ført til at JCH har danske VA-godkjennelser på alle sine produkter, samt lokale godkjennelser i eksportmarkedene (også fra Sintef i Norge). JCH's slagord: "En løsning som holder vann..."