AVKs historie

Fra lokal forretning til en virksomhet i global skala

I 1941 etablerte Aage Valdemar Kjær AVK som et lokalt verksted. Den viktigste oppgaven ble etter hvert produksjon av kompressorer for kjøle- og fryseanlegg, og da med kunder fra hele Danmark.
Den røde tråden var kvalitet, kontinuitet og tett kundekontakt. Jeg visste at produktene var i orden og kunne derfor tilby en omfattende produktgaranti. Dette var viktige verdier som jeg tok med meg da jeg overtok maskinfabrikken i 1970 og startet utviklingen og produksjon av ventiler. 
Disse verdiene må alltid være avgjørende for vår virksomhet. Disse verdiene førte til at AVK vokste fra en lokal bedrift med fem ansatte til en gruppe med fler enn 4 500 ansatte, og til representasjon i mer enn 100 land.

Expect... er AVK sitt merkevarekonsept som forplikter oss til alltid å strekke oss til et enda høyere nivå. Vi må forvente mer av oss selv, ikke bare levere produkter og tjenester som lever opp til våre kunders forventninger, men vi må overgå dem. Dette er grunnen til at jeg forventer at hver eneste én av våre ansatte vil gjøre sitt ytterste for å leve opp til disse målene.

Vi holder fast i den røde tråden, men med enda større fokus på våre verdier. På den måten vil AVK også være det trygge valget i årene som kommer.

Niels Aage Kjær
Eier og konsernsjef

AVK blir internasjonal

Historien om AVK starter i 1941, da Aage Valdemar Kjær åpner en lokal maskinforretning. På 1970-tallet overtar hans sønn, Niels Aage Kjær, forretningen og utvikler den første sluseventilen.

Produksjonen av ventiler settes i gang og gjennom 1970-årene øker etterspørselen raskt, og vi begynner å eksportere til Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia og Storbritannia. Vi starter vår egen gummiproduksjon på AVK Gummi A/S i Danmark.

I løpet av 1990-tallet overtar AVK fabrikker og salgsselskaper i Frankrike, Nederland og Sør-Afrika og åpner salgsselskaper i Hong Kong, Polen og på Filippinene. AVK eksporterer nå også til Saudi Arabia, Fjerne Østen, Frankrike, Belgia, Spania, Portugal, Ungarn, Canada, Sør-Afrika, Latin-Amerika, Australia, Baltikum, Israel, Hellas, Kroatia, Slovenia, Tsjekkia, Bulgaria og Slovakia.

1941

AVK Maskinfabrik A/S grunnlegges i Galten av Aage Valdemar Kjær.

70tallet

AVK starter egen gummiproduksjon i AVK Gummi A/S. Det etableres en fabrikk i Storbritannia og salgsselskaper i Danmark og Nederland.

80tallet

Ventilfabrikker etableres i Danmark, USA og Saudi Arabia. I Danmark kjøpes en fabrikk, som blir til AVK Tooling A/S, og Flonidan Gas Division A/S etableres. Salgsselskaper etableres i Storbritannia og Norge.

90tallet

Fabrikker etableres i Polen og Australia, og bedrifter kjøpes i Storbritannia, Nederland og Frankrike. Salgsselskaper etableres i Belgia, Frankrike, Spania, Sør-Afrika, Hong Kong, Polen og Filippinene, og AVK inngår de første lisensavtaler.

AVK blir global

Fra år 2000 utvider AVK eksporten til også å omfatte Russland, Hviterussland, Ukraina, Kambodsja, Kasakhstan, Kosovo, Bosnia-Hercegovina og Tyrkia. Vi overtar bedrifter i Danmark, Sverige, Tyskland, Sveits, Nederland, Tsjekkia, Italia, Storbritannia, Brasil og India og overtar aksjer i et japansk selskap.

I de følgende årene fram til i dag har vi økt fokus på investeringer og oppkjøp og har overtatt flere bedrifter i Tyskland, Spania, Storbritannia, Australia, Brasil, Sør-Afrika og de Forente Arabiske Emirater.

Last ned en PDF-versjon av vår tidslinje.

2000-

Fabrikk etableres i Kina og overtar bedrifter i Danmark, Tyskland, Nederland, Tsjekkia, Storbritannia, Sveits, Malaysia og Japan. Salgsselskaper etableres i Sverige, Tyskland, Italia, Brasil, Kina og India.

2010-

Fabrikker etableres i India, Kasakhstan og Brasil, og AVK Advanced Castings etableres i Kina. Overtar bedrifter i Tyskland, Storbritannia, Spania, Italia, Australia, Sør-Afrika, Brasil og de Forente Arabiske Emirater.

2020-

AVK-gruppen teller nå flere enn 4400 medarbeidere og mer enn 100 selskaper.

>>

Fullt fokus på utvikling av enda flere intelligente, effektive og bærekraftige løsninger.

Last ned

Brosjyre om AVK

AVK-konsernets kjernevirksomhet er innen vann, avløp, gass,og brannvern, men konsernet er og står for så mye mer - få full oversikt!
Brosjyren er på engelsk.