Juridiske merknader og ansvarsfraskrivelse

Eier av nettstedet 

Denne internettside er hjemmesiden til AVK Holding A/S, DK-8464 Galten, DANMARK - CVR 44782510 (organisasjonsnummer) og har blitt utarbeidet i henhold til dansk lov.

Bruk 

Dette nettstedet er ment som en introduksjon av aktiviteter av AVK Holding A/S, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper har. Vennligst les denne ansvarsfraskrivelsen og personvernpolicy før du bruker dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du vilkårene som er beskrevet nedenfor og samtykker i retningslinjene for personvern.

Innhold 

AVK Holding A/S vil kontinuerlig arbeide forå holde nettsiden oppdatert. På den annen side fraskriver vi oss ethvert ansvar som følge av feil eller utelatelser i, eller utilgjengelighet til, nettsiden. Nettsiden kan også stenges ned uten forvarsel. Informasjonen på dette nettstedet er ment for generell veiledning.

Ansvar 

Din bruk av og navigering på dette nettstedet er på egen risiko. AVK Holding A/S garanterer ikke at programvaren som brukes for dette nettstedet, informasjonen, on-line applikasjoner, eller andre tjenester som leveres ved hjelp av dette nettstedet er feilfrie, eller at bruken vil være uavbrutt. Vi streber etter å opprettholde oppdatert beskyttelse mot datavirus etc. og fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle angrep fra hackere, virus, etc.

ANSVARSFRASKRIVELSE 

INNHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDEN LEVERES "SOM DEN ER". AVK GROUP A/S FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER RELATERT TIL HJEMMESIDENS INNHOLD, UTEN BEGRENSNING, NØYAKTIGHET, BETINGELSER, SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. VERKEN AVK GROUP A/S ELLER DERES PARTNERE TAR ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, BETYDELIGE ELLER ANDRE TAP ELLER ØDELEGGELSER AV EN HVILKEN SOM HELST KARAKTER SOM FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD.

Linker 

AVK Holding A/S er ikke ansvarlig for innholdet eller påliteligheten av nettsteder som den er koblet/linket til fra sitt nettsted, og kan ikke ta ansvar for eventuelle skader eller tap som følge av tilknytningen til slike nettsteder. Linker til tredjeparts informasjon bør ikke tas som godkjenning av noe slag. Vi kan ikke garantere at disse linkene vil fungere hele tiden, og vi har ingen kontroll over tilgjengeligheten av de tilkoblede sidene.

Vurderinger

Eventuelle vurderinger angående dette nettstedet sendes til AVK Holding A/S og tilfaller AVK Holding A/S og vil kunne anvendes uten begrensning. Mottatte vurderinger vil ikke bli behandlet konfidensielt.

Elektronisk post 

Alle elektroniske postmeldinger sendt av AVK Holding A/S og eventuelle filer som utveksles med dem ("transaksjonen") er konfidensielle, ment utelukkende for adressaten(e) og kan være konfidensielle etter lov. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren av transaksjonen, må du ikke benytte, avsløre, kopiere, distribuere eller beholde den eller deler av den. Hvis du har mottatt transaksjonen ved en feil, vennligst gi beskjed til avsender umiddelbart og slette alle kopier fra datasystemet(e). 
AVK Holding A/S gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av transaksjonen og påtar seg intet ansvar for endringer som er gjort etter at avsenderen har sendt transaksjonen. Noen meninger uttrykt i transaksjonen kan være personlig av forfatteren, og ikke nødvendigvis gjenspeile AVK Holding A/S's standpunkt og kan derfor endres uten varsel.

Passordbeskyttelse 

Noen sider av www.avkvalves.com og tilknyttede nettsteder kan være passordbeskyttet. AVK Holding A/S forbeholder seg retten til å nekte å registrere enkelte brukere. AVK Holding A/S forbeholder seg retten til å bestemme tilgangen til enkelte av sine nettsteder, de som tidligere var fritt tilgjengelige til å bli registreringspliktige. AVK Holding A/S har rett til når som helst og uten å oppgi grunner for å nekte brukeren tilgang til passordbeskyttet område ved å blokkere sine brukerdata (som definert nedenfor), spesielt hvis brukeren:

  • bruker falske opplysninger ved registrering, eller
  • bryter med gjeldende lover når det gjelder tilgang til eller bruk av AVK Holding A/S nettsider, eller 
  • ikke gjør bruk av nettsiden i løpet av en lengre periode.

Registrering 

For registrering skal brukeren oppgi nøyaktig informasjon. Brukeren skal sørge for at brukerdata ikke er tilgjengelig for tredjepart og er ansvarlig for alle transaksjoner og andre aktiviteter utført via sin bruker-id. På slutten av hver online sesjon, skal brukeren logge seg ut fra passordbeskyttede nettsteder. Hvis og i den grad brukeren blir oppmerksom på at tredjepart misbruker ens brukerdata, skal brukeren varsle AVK Holding A/S om dette uten ugrunnet opphold skriftlig via e-post. 
Brukeren kan når som helst be om at registreringen slettes, forutsatt at henvendelsen gjøres skriftlig og på korrekt måte. I et slikt tilfelle vil AVK Holding A/S fjerne alle brukerdata og andre lagrede personlig identifiserbare data om brukeren så snart denne informasjonen ikke lenger er nødvendig.

Oppdateringer 

AVK Holding A/S forbeholder seg ensidig rett til når som helst å oppdatere, omforme og endre sin ansvarserklæring, vilkår og retningslinjer for personvern. Alle slike oppdateringer, omforminger og endringer er bindende for alle brukere og lesere av denne nettsiden, og vil bli lagt ut her.

Lovvalg og verneting 

Denne ansvarsfraskrivelse reguleres av dansk lov uten hensyn til konflikt mellom lovregler. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med ansvarserklæringen, vilkår og personvernpolicy, som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de danske domstoler.

Immaterielle rettigheter 

Alt materiale på dette nettstedet er gjenstand for beskytskyttelse av nasjonale og internasjonale lover når det gjelder opphavsrett, registrert varemerke og andre immaterielle rettigheter. Navn, symboler og logoer på dette nettstedet er beskyttede varemerker eller varenavn. Ingenting på nettstedet av slik karakter kan benyttes uten skriftlig tillatelse fra AVK Holding A/S. Du kan kun laste ned materialet på dette nettstedet for ikke-kommersiell og personlig bruk, forutsatt at du respekterer og overholder alle rettigheter vedrørende opphavsretten, registrert varemerke og andre eiendomsrettigheter. Du kan ikke reprodusere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere eller på noen annen måte publisere innholdet på dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd og video for enten offentlig eller kommersiell bruk, uten skriftlig samtykke fra AVK Holding A/S.