AVK Smart Water-løsninger

AVK Smart Water har utviklet et nytt konsept hvor IoT-enheter er installert på AVKs ventiler og hydranter for å overvåke vannledningsnettet og lagre nødvendig informasjon. Den digitale løsningen bidrar til å sikre bærekraft ved å redusere vanntap, bedre risikostyring og øke effektiviteten.

Digitalisering skaper forutsigbarhet i vannforsyningsnettet

Mange vannverk bruker data for å kontrollere vannforsyningsnettet. De har vannmålere installert i de fleste husholdninger, slik at de kan fakturere forbrukerne basert på faktisk forbruk. Imidlertid er det installert så få sensorer mellom vannverk og forbrukere at de likevel ikke får et fullstendig overblikk.

Det er installert tusenvis av ventiler, kombikryss, fittings og hydranter, punkter som det kan samles inn data fra. AVK Smart Water gjør det mulig å samle inn disse dataene ved å tilby intelligente enheter som enkelt implementeres i ledningsnettet.

Det betyr at vannverk kan hente ut data fra enhetene og skape overblikk og forutsigbarhet i forsyningsnettet. Det vil blant annet gi kunnskap om hvor i nettet det er vanntap på grunn av lekkasjer, og dermed gjøre tiltak for å stoppe dem. På den måten vil en kunne spare energi ved å optimalisere systemet og ved bare å behandle og distribuere den nødvendige mengden vann. Dette er bare to av de mange mulige fordelene ved å introdusere AVK Smart Water-løsningen i vannnledningsnettet.

VIDI-enheter overvåker via IoT-teknologi

AVK Smart Waters løsning overvåker vannsystemets infrastruktur basert på IoT-enheter som overfører data fra ledningsnettet til skytjenesten. Det gir ledningseierne mulighet til å ta beslutninger basert på fakta.

Ved å installere VIDI-enheter i forsyningsnettet, blir det et smart water-nettverk. Et fullt integrert nettverk som gjør det mulig å overvåke og diagnostisere problemer eksternt, prioritere og administrere vedlikehold og optimalisere hele nettverkets effektivitet.

VIDI-enheter:

  • VIDI Posisjonssensorer for ventiler
  • VIDI Åpen/Stengt
  • VIDI Hydrantlokk
  • VIDI Flow-, VIDI trykk- og VIDI Temperatursensor
  • VIDI Nivåsensor

Enhetene kan sende de innsamlede dataene til VIDI Cloud, som er en software-plattform utviklet av AVK Smart Water. Ved hjelp av overvåking og forutsigbarhet i distribusjonsnettet baner AVK Smart Water-løsningen vei for redusert vanntap, økt effektivitet og bedre risikostyring.

Effektiv reduksjon av vanntap

Trykkstyring er en av de mest effektive metodene for å redusere lekkasjer og rørbrudd. VIDI Trykksensor gir dataene som trengs for å håndtere trykket effektivt, noe som vil medvirke til å minimere lekkasjenivået i hele distribusjonsnettet.

Lekkasjeovervåknings-tillegget for VIDI Cloud bruker avanserte algoritmer og data fra VIDI Flowsensorer til å overvåke lekkasjenivå og oppdage rørbrudd. Dette gir mulighet for å prioritere ressurser og reagere raskere ved tilfeller av lekkasje.

Med VIDI Lokk for hydranter og VIDI Posisjonssensorer eller VIDI Åpen/Stengt indikator på ventiler, vil du motta en alarm når enhetene betjenes. På den måten kan man begrense vanntapet på grunn av manipulering og tyveri fra hydranter og offentlig tilgjengelige sluseventiler.

Økt effektivitet i vannforsyningsnettet

Trykksensorer fra AVK Smart Water vil levere de dataene som er nødvendig for å kunne styre trykket i hele distribusjonsnettet. Dette vil resultere i færre utrykninger siden det sjeldnere vil bli rørbrudd som skal repareres. Det vil også resultere i lavere energiforbruk for pumpene siden settpunktet kan reduseres, og generelt vil det igjen forlenge levetiden til enhetene i nettet.

VIDI Trykksensor og VIDI Temperatursensor sørger for at relevant informasjon fra forsyningsnettet er tilgjengelig. Det gir mulighet for bedre kundeservice samtidig som du bruker mindre tid på brukerstøtte.

VIDI Posisjonssensor, VDI Åpen/Stengt og VIDI Lokk eliminerer bortkastet tidsbruk på å undersøke status for ventiler og hydranter, samtidig som vedlikeholdsarbeidet effektiviseres. Løsningene holder automatisk oversikt når enhetene senest var i bruk og øker effektiviteten i hele forsyningsnettet.

Risikostyring basert på kunnskap

Det er mange risikoer knyttet til vanndistribusjon. Lavt trykk medfører risiko for inntrenging av forurenset vann og utgjør en alvorlig helserisiko for forbrukerne. Med VIDI-trykksensorer vil man bli advart hvis trykket faller under et bestemt settpunkt.

Hydranter og offentlig tilgjengelige sluseventiler er potensielle innganger for forurensende stoffer, enten ved en feil eller ved en bevisst handling. VIDI Lokk for hydranter, VIDI Posisjonssensorer og VIDI Åpen/Stengt for ventiler bidrar til å håndtere denne risikoen ved at de varsler hvis hydrantene eller ventilene åpnes.

Overordnet sett holder løsningen fra AVK Smart Water øye med den nåværende situasjonen, samt endringer i det hydrauliske setup og kan dermed bidra til en bedre risikostyring.

Animasjon

Smart Water - Digitalisering av vannforsyningsnettet

AVK Smart Water har utviklet et konsept hvor IoT-enheter er installert på AVKs ventiler og hydranter for å overvåke og hente informasjon fra vannledningsnettet. Her kan du se, hvordan løsningen bidrar til redusert vanntap, bedre risikostyring og økt effektivitet.

Last ned brosjyre

AVK Smart Water - Overvåkning av distribusjonsnettet

Les om AVK Smart Waters løsning hvor IoT-enheter blir installert for å overvåke infrastruktur og ledningsdata. Brosjyren er på engelsk.