Fjernovervåking av distribusjonsnettet med VIDI-sensorer

Ved å installere VIDI-sensorer i distribusjonsnettet blir det mulig å fjernovervåke trykk, mengde og temperatur i rørledningen, samt nivået av f.eks. vann eller sand i kummen.

VIDI Nivåsensor

Hold øye med vannivået i kummene

Komponenter som er installert i en kum kan stå i fare for at vann trenger inn i dem og blir ødelagt ved eventuelle oversvømmelser. Derfor brukes mye ressurser på å inspisere kummer, noe som er både kostbart og tidkrevende. Men med VIDI Nivåsensor vil du regelmessig motta informasjon om sand- eller vannivå i kummen.

Minimér inntrengning og ødeleggelse ved oversvømmelse

VIDI Nivåsensor lar deg måle avstanden til nærmeste overflate i kummen og sender en advarsel så snart dette nivået endres. I tillegg er VIDI Nivåsensor en fleksibel løsning som kan implementeres i forskjellige applikasjoner i vannsektoren.

Ultralydprinsippet betyr at målingen kan gjøres uten direkte kontakt med overflaten, noe som gjør den egnet for avløpsvann og overflatevann applikasjoner.

Sensoren kan brukes til overvåking av vann- og sandnivå i kummer.

Kombinasjonen av batteridrevet drift og IoT-kommunikasjon gjør den også svært egnet for overvåking av vannstand ved drikkevannskilder, annet overflatevann og til og med avløpsvannsoversvømmelser og oppsamlingssteder.

Ved å kunne registrere når vann- eller sandnivået stiger eller faller, kan VIDI Nivåsensor sende en advarsel hvis komponenter blir utsatt for uønskede oversvømmelser. På den måten kan vannverket reagere raskt og minimere ødeleggelsene.

Se datablad til VIDI Nivåsensor for mer informasjon.

VIDI Trykksensor

Minimér vanntapet forårsaket av lekkasjer

Trykkstyring regnes som den mest fordelaktige, viktige og kostnadseffektive metoden for å forebygge vanntap. VIDI Trykksensor hjelper til med å overvåke vanntrykket i distribusjonsnettet. Ved å registrere trykket i distribusjonsnettet, kan belastningen på infrastrukturen reduseres, noe som vil forlenge levetiden og minimere vedlikeholdskostnadene.

Reduser slitasje på vanninfrastrukturen

Det er velkjent at høyt trykk påvirker frekvensen av lekkasjer. Det er imidlertid ikke alltid på grunn av høyt trykk at rørbrudd oppstår, det kan også oppstå på grunn av pågående trykksvingninger som tvinger rørene til å kontinuerlig utvide og trekke seg sammen, noe som belaster rørsystemet.

Overvåking av trykk er et viktig verktøy innenfor trykkstyring. For å kunne forebygge trykksvingninger er det nødvendig med en trykksensor sammen med en programvare som kan håndtere dataene fra sensoren. Med VIDI Trykksensor installert f.eks. på en reguleringsventil, registrerer enheten data hvert 5. minutt og sender de videre til VIDI Cloud. Denne informasjonen vil hjelpe deg med å få en klarere oversikt over belastningene på rørsystemet.

VIDI Trykksensor kombinert med en intelligent reguleringsventil kan danne grunnlaget for beslutninger basert på fakta, og dermed kan man:

  • Redusere belastningen på infrastrukturen
  • Redusere vanntap
  • Minimere risikoen for vannforurensning
  • Redusere energiforbruket
  • Minimiere risikoen for rørbrudd

Se databladet til VIDI Trykksensor for mer informasjon.

VIDI Flowsensjor

Bekjempe lekkasje

VIDI Flowsensor angir hvor mye vann som strømmer inn i en forsyningssone. Basert på antall pulser som er registrert av en vannmåler, sender VIDI Flowsensor data til VIDI Cloud. Når dataene mottas i VIDI Cloud konverteres de til en indikasjon av vannvolumet.

VIDI Flowsensor rapporterer den nøyaktige mengden vann som renner gjennom til forbrukerne, noe som gjør det mulig å reagere når det oppstår uregelmessigheter i vannstrømmen. Uregelmessig vannstrøm kan for eksempel forårsake rørbrudd eller lekkasjer. Ved lekkasje vil vanninntaket øke kontinuerlig, og dermed vil vanntapet også øke. En sammenligning av vannmengden som strømmer inn i forsyningssonen og vannforbruket, gjør det mulig å reagere umiddelbart. Dette vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnader og minimere vanntapet.

Se databladet til VIDI Flowsensor for mer informasjon.

VIDI Temperatur

Sørg for trygt og rent vann

VIDI Temperatursensor registrerer vanntemperaturen i distribusjonsnettet.  Innsamlet data gjør det mulig å holde øye med vannets tilstand kontinuerlig. Den kan også måle luft temperatur eller annen væske.

Vannverk kan oppleve utfordringer med stillestående vann, noe som kan føre til dårlig vannkvalitet og i verste fall forurenset drikkevann. Stillestående vann oppstår når strømmen påvirkes eller har stoppet helt.

I noen land kan vannkvaliteten påvirkes av at rørene er plassert over bakken, noe som utsetter vannrørene for varme.

VIDI Temperatursensor gir et tydelig bilde av vannets tilstand ved å måle vanntemperaturen. Den sender data til VIDI Cloud hvor de kan administreres og være til hjelp for å avgjøre om noe må gjøres. På den måten kan det kontrolleres on kvaliteten til vannet er i orden og at det er trygt for forbrukerne å drikke det.

Se databladet til VIDI Temperatursensor for mer informasjon.

Animasjon

Smart Water - Digitalisering av vannforsyningsnettet

AVK Smart Water har utviklet et konsept hvor IoT-enheter er installert på AVKs ventiler og hydranter for å overvåke og hente informasjon fra vannledningsnettet. Her kan du se, hvordan løsningen bidrar til redusert vanntap, bedre risikostyring og økt effektivitet.
Vår nettside bruker informasjonskapsler/cookies for statistisk analyse, for å forbedre nettstedet og for å gi deg optimal service. Ved å besøke nettstedet vårt, samtykker du i vår og tredjeparts bruk av informasjonskapsler/cookies som er beskrevet i vår personvern- og cookie policy.