Overvåkning av ventiler og brannhydranter

Lær hvordan VIDI Posisjonssensor, VIDI Åpen/Stengt og VIDI Hydrantlokk kan overvåke vanndistribusjonsnettet og rapportere om åpen/stengt status for ventiler og hydranter.

VIDI Ventilposisjonssensor

Oppnå et forutsigbart nettverk

Ventiler er en veldig viktig del av distribusjonsnettet. Om status til de mest strategisk plassert ventilene i nettet er ukjent, kan dette påvirke både vanntap og evnen til å levere trygt drikkevann.

Regelmessig overvåking av ventilene gir en komplett og oppdatert oversikt for å kunne optimalisere forvaltningen av vannettet. Vanligvis er pålitelig informasjon om posisjonen til en ventil basert på antagelser, siden ventilen er installert langt nede i bakken. Selv om ansatte blir bedt om å oppdatere systeminformasjonen eller alltid forlate ventiler i sin opprinnelige posisjon, kan det være vanskelig å holde oversikt over ventilenes åpen/stengt-status i distribusjonsnettet.

Informasjon direkte fra distribusjonsnettet

AVK Smart Water har utviklet en løsning for å overvåke ventilens status i distribusjonsnettet. VIDI Posisjonssensor kan opplyse om en ventil åpnes, lukkes eller bare delvis, og den kan gi nødvendig informasjon for å kunne etablere detaljerte planer for lukking av ventiler, for eksempel i forbindelse med lekkasjer eller rørbrudd.

VIDI Posisjonssensor kan installeres på nye ventiler eller ettermonteres på eksisterende. Den vil automatisk overvåke ventilenes åpen/stengt status, og så snart en ventil er i drift, sendes data via den innebygde IoT-kommunikasjonsmodulen. Posisjonssensoren kan reagere når ventilen har feil posisjon og dermed forbedre mulighetene til å reagere på forurensning eller tap av vann og energi.

Se databladene til AVK Smart Water VIDI Posisjonssensorer for mer informasjon.

VIDI Åpen/Stengt

Overvåk sentrale enheter

Hvis statusen for sentrale enheter i distribusjonsnettet ikke er kjent, kan det påvirke risikostyring, vanntap og den totale effektiviteten.

Det kan være vanskelig å si med sikkerhet om enheter er åpne eller stengt siden de ofte er installert under bakkenivå eller fordelt over et større område. Informasjon om statusen er derfor ofte basert på antagelser.

En sentral enhet kan være en ventil som er plassert et bestemt sted i distribusjonsnettet. Ventiler spiller en viktig rolle når det kommer til forvaltning av vannet, og det er avgjørende for vannverket å kjenne ventilenes status for å kunne kontrollere vannforsyningen.

Det er ikke uvanlig at det er en utfordring å opprettholde en fullstendig oversikt. AVK Smart Water har utviklet VIDI Åpen/stengt: En fleksibel løsning som registrerer og sender data til VIDI Cloud-plattformen. VIDI Åpen/stengt registrerer om en enhet er åpen eller stengt og sender informasjon om enhetens status endres. Det blir sendt en alarm samtidig med at senderen registrerer at magneten krysser en av kontaktene (åpen eller stengt).

VIDI Åpen/Stengt kan brukes sammen med flere ventiltyper, for eksempel en vanlig sluseventil med ratt eller en tilbakeslagsventil med arm. VIDI Åpen/stengt kan også brukes i andre applikasjoner, som f.eks. å gi åpen/stengt status for kumlokk eller gatedeksler.

VIDI Åpen/Stengt gjør det mulig å overvåke enhetene i distribusjonsnettet og levere de nødvendige dataene for å optimalisere driften. 

Se databladet til VIDI Åpen/Stengt for mer informasjon.

VIDI Hydrantlokk

Oppdag uautorisert bruk og reduser vanntap

Tyveri av vann gjennom brannhydranter utgjør en betydelig del av vanntapet. Det kan være vanskelig å oppdage eller estimere. VIDI Hydrantlokk gir informasjon om hydrantens status ved regelmessig å overføre data fra brannhydranten til VIDI Cloud.

Siden hydranter er spredt rundt i forsyningsområdet, er det vanskelig å vite nøyaktig hvem som bruker hydranter og når. Dessuten er det nesten umulig å fastslå om det faktisk er autoriserte operatører som bruker hydrantene eller ikke, før det er "for sent". Derfor er det viktig å vite den nøyaktige statusen til brannhydrantene. Overvåking av åpen/stengt statusen sikrer en fullstendig og oppdatert oversikt.

En sikker vannforsyning

Når VIDI Hydrantlokk er installert, vil data fortelle om brannhydrantens lokk er åpen eller stengt. Når IoT-enheten sender en alarm, kan det kontrolleres om det er brannvesenet som er på stedet eller om det er planlagt vedlikehold av den aktuelle hydranten. Med data direkte fra hydrantene blir det lettere å skille mellom vanntap fra brannhydrantene eller vanntap på grunn av rørbrudd, og på den måten kan vanntapet reduseres.

VIDI Hydrantlokk kan leveres for AVK serie 09  og for brannhydranter med storz, f.eks. AVK serie 84.

Se databladet til VIDI Hydrantlokk til Storz for mer informasjon.