Water Solutions

Selskapene innenfor AVK Gruppen leverer produkter til anvendelse innenfor en rekke bransjer/segmenter. På dette nettstedet er det først og fremst de fire hovedsegmentene Vann, Avløp, Brann og Gass som er i fokus.

Utover det kan vi tilby produkter til mange andre applikasjoner innenfor industrien

Nedenfor følger et utvalg av industrielle segmenter som også AVK Norge AS betjener.

Brosjyre

Introduksjon av vårt spekter av nåleventiler

Nåleventiler gjør at man fint kan kontrollere og regulere vannhastighet og trykk. Les mer om egenskapene i vår dedikerte brosjyre! Brosjyren er på engelsk.