Bærekraft

For AVK går bærekraft og sund fornuft hånd i hånd. Vi har derfor definert en klar politikk for hele vår globale virksomhet på dette området. Vi vil alltid yte vårt beste for å gjøre en forskjell.

Vår produksjon

Vi har moderne produksjonsfasiliteter og et sikkert og sundt arbeidsmiljø. Vi har fokus på miljøet og på bæredyktige løsninger og vi er stolte av å ha flere sertifiseringer:

  • ISO 9001 – kvalitetsstyring
  • ISO 29001 – kvalitetsstyring innenfor olje- og gassindustrien
  • ISO 14001 – miljøstyring
  • ISO 45001 – internasjonal standard for HMS
  • Miljøfyrtårn - AVK Norge AS er godkjent som Miljøfyrtårn
Ovenstående sertifiseringer viser vår pålitelighet både som lokal aktør og global markedsleder i forhold til å skape bærekraftige løsninger på tvers av landegrenser. Løsninger som alltid er skapt i et godt og sikkert arbeidsmiljø.

AVK-konsernet har retningslinjer for alle produksjonsselskapene med krav til strøm- og vannforbruk. Alle medlemmene i AVK-gruppen arbeider derfor for redusert forbruk.

Våre medarbeidere har til enhver tid fokus på forbedringer som kan gagne miljøet, og vi fokuserer ikke bare på aktiviteter og prosesser i våre egne produksjonsvirksomheter, men også hos våre leverandører.

Ansvarlige samarbeidspartnere

AVK lover kvalitet i alle trinn. Det inkluderer en bærekraftig forsyningskjede, som ikke bare dekker vårt eget arbeid, men også arbeid utført av vårt nettverk av leverandører.

I en verden med globalisering er det vitalt for oss å oppnå bæredyktighet i hele forsyningskjeden. Selskapene i AVK-konsernet har derfor en rekke standarder som våre leverandører skal overholde for å bli sertifisert leverandør.

Vi samarbeider med ansvarlige partnere som har høye etiske standarder og overholder internasjonal arbeidsrett og lovgivning. Vi respekterer naturligvis alle restriksjoner mot barnearbeid gjennom hele forsyningskjeden og aksepterer ikke diskriminering i sysselsetning og yrke.

Annerkjennelse av FNs Global Compacts 10 prinsipper

AVK Gruppen innser at en global tilstedeværelse krever høy etisk standard. I vår organisasjon og i alle våre handlinger vil vi derfor gjøre de 10 prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i hele organisasjonen verden over. 

FNs Global Compact berører følgende områder:

Menneskerettigheter
Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene..

Standarder for arbeidslivet
Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og 
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø
Prinsipp 7: Bedriften skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og 
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon
Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Høy etisk standard og anerkjennelse av de ovennevnte prinsipper sammen med et voksende antall tiltak, utgjør en integrert del av den daglige virksomheten. 

 
 
 

Video

Avløpsvann en verdifull resurs

Hva om avfall ikke lenger anses som avfall? 
"Hva om" er ikke lenger et relevant spørsmål. Det ER mulig å gjøre avløpsvann til fornybar energi.

Brosjyre

AVK Bærekraftsrapport 2021

Bærekraft og fokus på resirkulering av biproduktene fra vår produksjon er dypt innebygd i vårt DNA og har alltid påvirket måten vi driver virksomheten på.

Brosjyre

Minimere vannlekkasjene

I det lange løp koster ikke bærekraftig ren vannforsyning penger - det sparer penger både for utstyr og forbrukere. Brosjyren er på engelsk.