Hva er en skyvespjeldventil?

Skyvespjeldventiler er hovedsakelig designet for åpne/stenge operasjoner i systemer med høyt innhold av tyktflytende stoffer. Skyvespjeldventilene er spesielt gunstige for håndtering av slam, tyktflytende, korroderende og slipende medier. Ventilene har et minimert trykkfall i helt åpen posisjon, de er enkle å aktivere, de har en relativt lav vekt og er kostnadseffektive.

Hvor bilr Skyvespjeldventiler benyttet?

Skyvespjeldventiler er utformet for å fungere i noen av de mest tøffe miljøene, vanligvis har de et skarpt spjeld for å skjære gjennom tyktflytende væsker.

De er spesielt brukbare i applikasjoner til avløpsvann der korrosjon er en stor utfordring. I tillegg til ventildesign optimalisert for slammedia, er det gunstig å ha et spjeld laget av syrefast rustfritt stål, da dette gjør det mindre utsatt for skader forårsaket av korrosjon, og det vil være sjeldnere behov for vedlikehold eller utskiftning.

Skyvespjeldventiler skal kun brukes til applikasjoner som krever en helt åpen eller helt lukket posisjon og bør ikke brukes til å regulere væskemengden med mindre de er konstruert for det, for eksempel med påmontert V-port. Når væske tvinges mot et delvis lukket spjeld, vil det oppstå en vibrasjon som gradvis eroderer platen og setet. For å beskytte mot virkningene av tilbakeslag, er skyvespjeldventilene i tillegg designet slik at de kan åpne og lukke sakte. Dette avhenger av hvilken aktuering og komponenter som velges.

Skyvespjeldventiler vs. sluseventiler

Primært er både sluseventilene og skyvespjeldventilene konstruert for av/på oppgaver hvor ventilen er i helt åpen eller helt lukket posisjon. Det anbefales ikke å bruke noen disse for å regulere væskemengden, fordi når væske presser mot en delvis lukket port/spjeld vil vibrasjon oppstå, og kavitasjon vil til slutt skade setet og huset. Begge ventiltypene er også designet slik at de kan åpne og lukke sakte for å redusere risikoen for tilbakeslag.

Begge typer kan brukes i applikasjoner som involverer:

  • Slam
  • Tunge oljer
  • Ikke-brennbare tyktflytende væsker
  • Avløpsvann
  • Rent vann
  • Fiskeoppdrett

En av forskjellene mellom sluseventiler og skyvespjeldventiler, er at skyvespjeldventiler ofte har et skarpt spjeld for å bedre skjære gjennom slam / tyktflytende media. Skyvespjeldventilen har også en kort byggelengde i forhold til en sluseventil, som er dimensjonalt bredere. Som en konsekvens har en skyvespjeldventil lett vektet i forhold til en sluseventil. Dette er de viktigste forskjellene og sannsynligvis to av de største fordelene med skyvespjeldventilen.

Installasjoner med skyvespjeldventiler finnes vanligvis i renseanlegg for avløpsvann, kjemiske anlegg, gruvedrift, sementanlegg og fiskeindustri, samt mange andre industrielle applikasjoner, mens sluseventiler vanligvis finnes i drikkevannsledninger, distribusjonsnettverk og pumpestasjoner for drikkevann.

Hvorfor velge en AVK Cyl skyvespjeldventil? Les artikkelen "AVKs utvalg".

Animasjon

AVK Cyl Skyvespjeldventiler

Animasjon som viser funksjonene til våre skyvespjeldventiler serie 702