Skyvespjeldventiler med lineære aktuatorer

Ved å kombinere en AVK Cyl skyvespjeldventil med en lineær elektrisk aktuator fra LINAK får du en enkel installasjon, minimalt vedlikehold og lavt energiforbruk. Den lineære elektriske aktuatoren er robust og velprøvd, og er allerede installert i flere renseanlegg for avløpsvann og andre industrielle applikasjoner.

De lineære aktuatorene er energieffektive sammenlignet med aktuatorer som bruker trykkluft. AVK skyvespjeldventiler med lineære aktuatorer har vist seg å være et energieffektivt valg for prosesser ved renseanlegg for avløpsvann der dreiespjeldventiler tradisjonelt har blitt brukt. Skyvespjeldventiler, spesielt de som er designet med en V-port, gir også en mer presis regulering som er optimal for f.eks. lufttanker.

Vår løsning er en svært enkel installasjon og justeringer krever ingen ekspertise fra en ekstern tekniker for å kunne utføres:

  • Svært kompakte, lave og minimale plasskrav
  • Selvlåsende med svært presis posisjonering
  • Integreres med eksisterende kontroll-, regulerings- og overvåkingssystemer
  • Ved strømbrudd kan ventilen åpnes og lukkes manuelt. En batteriback-up er tilgjengelig som et valgfritt tillegg.

AVK skyvespjeldventiler med lineære aktuatorer er tilgjengelige med følgende kontrollbokser og batteriback-up:

  • WCU BASIC for analog kontroll 4-20mA feed-back signaler
  • WCU BUS for integrert BUS-kommunikasjonsmodul (PROFIBUS)
  • WCU UPS eksternt back-up batteri
  • Programmeringsenhet for programmering og kopiering av parametere

WCU BASIC eller WCU BUS er nødvendig for at skyvespjeldventilen skal kunne fungere. WCU UPS er valgfritt og relevant hvis sikkerhetskopiering ved strømbrudd er avgjørende.

Se Linak-video om elektriske aktuatorer i behandlingsapplikasjoner for avløpsvann - Anaerob reaktor

Se Linak-video om elektriske aktuatorer i behandlingsapplikasjoner for avløpsvann - Salsnes filtersTM

Se Linak-video om elektriske aktuatorer i behandlingsapplikasjoner for avløpsvann - Fosfor utvinning

 

Avløpsvann en verdifull ressurs

Hva om avfall ikke lenger anses som avfall? "Hva om" er ikke lenger et relevant spørsmål. Det ER mulig å gjøre avløpsvann til fornybar energi. Se blant annet hvordan AVK Cyl skyvespjeldventiler er en del av løsningen:

Se video på AVK Youtube kanal

Produktdokumentasjon

Finn all produktdokumentasjon om våre AVK Cyl Skyvespjeldventiler med Linak lineær aktuator:
Datablad, installasjonsveiledninger, FDV-dokumentasjon, filmer og tegninger:

Klikk for dokumentasjon...

Video

Linak lineær aktuator

Oppstart og justering av Linak lineær aktuator

Video

Montering av kabler til Linak lineær aktuator

Hvordan montere kabler til lineær aktuator på en AVK skyvespjeldventil