Hva er en sluseventil?

Sluseventiler blir ofte benyttet til alle slags applikasjoner og er egnet for installasjoner både over og under bakkenivå. Ikke minst for nedgravde installasjoner er det avgjørende å velge riktig type ventil for å unngå høye utskiftningskostnader senere.

Sluseventiler er konstruert for helt åpen eller helt lukket posisjon. De er installert i rørledninger som isolerende ventiler, og skal ikke brukes som kontroll eller reguleringsventil. Å betjene en sluseventil gjøres ved å vri spindelen enten med klokken for å lukke (HL/CTC ventiler) eller mot klokken for å lukke (VL/CTO ventiler). Når ventilspindelen betjenes, beveger sluseporten seg opp- eller nedover på den gjengede delen av spindelen.

Sluseventiler brukes ofte når minimum trykktap og fullt gjennomløp er nødvendig. Når den er helt åpen, har en typisk sluseventil ingen hindring i gjennomløpet, noe som fører til et svært lavt trykktap, og dette designet gjør det mulig å bruke renseplugger. En sluseventil er en multiturn ventil som betyr at betjeningen av ventilen gjøres ved hjelp av en gjenget spindel. Ettersom spindelen må dreie flere ganger for å gå fra åpen til lukket posisjon, forhindrer denne langsomme operasjonen også trykkstøt. 

  • Sluseventiler kan brukes til et stort antall væsker. AVKs sluseventiler er egnet under følgende arbeidsforhold:
    Drikkevann, avløpsvann og nøytrale væsker: temperatur mellom -20 og +70 °C, maksimum 5 m/s strømningshastighet og opptil 16 bar differansetrykk.
  • Gass: temperatur mellom -20 og +60 °C, maksimalt 20 m/s strømningshastighet og opptil 16 bar differansetrykk.

Se AVKs monterings- og vedlikeholdsinstruksjon for vann/avløpsvann og gass.

Parallelle vs kileformede sluseventiler

Sluseventiler kan deles inn i to hovedtyper: Parallell og kileformet. Parallelle sluseventiler bruker en flat port mellom to parallelle seter, og en populær type er skyvespjeldventil designet med en
skarp kant på bunnen av slusen. De kileformede sluseventilene bruker to skråseter og en litt mistilpasset skrå sluseport.

De fleste av AVKs sluseventiler er av den kraftige kileformede typen, men vi tilbyr også skyvespjeldventiler til behandling av avløpsvann og parallelle skyvespjeldventiler til gassforsyning.

Metalltettende vs myktettende sluseventiler

Før den myktettende sluseventilen ble introdusert i markedet, var sluseventiler med en metalltettende sluseport mye brukt. Det koniske kiledesignet og vinkeltetningene til en metalltettende sluseport krever en fordypning i ventilbunnen for å sikre en tett lukking. Herved er ofte sand og småstein tilstede i gjennomløpet. Rørsystemet vil aldri være helt fritt for urenheter uansett hvor grundig røret skylles ved installasjon eller reparasjon. Dermed vil enhver metalltettende sluseventil til slutt miste sin evne til å være dråpetett.

En myktettende sluseventil har en jevn ventilbunn som gir fri passasje for sand og småstein i ventilen. Hvis urenheter passerer når ventilen lukkes, lukkes gummioverflaten rundt urenhetene. En
gummiblanding av høy kvalitet absorberer urenheter når ventilen lukkes, og urenheter vil bli spylt bort når ventilen åpnes igjen. Gummioverflaten vil gjenvinne sin opprinnelige form, noe som sikrer
en dråpetett forsegling.

Majoriteten av AVKs sluseventiler er myktettende, men metalltettende sluseventiler er fortsatt etterspurt i enkelte markeder, derfor er de fortsatt en del av vårt sortiment til vannforsyning og
avløpsvannbehandling. Se serie 54.

Sluseventiler med stigende vs ikke-stigende spindel

Stigende spindler er fiksert til sluseporten og de stiger og senkes sammen når ventilen betjenes, noe som gir en visuell indikasjon på ventilposisjonen og gjør det mulig å smøre spindelen. En mutter roterer rundt den gjengede spindelen og beveger den. Denne typen er kun egnet for installasjon over bakken.

Ikke-stigende spindler er fiksert til ventilen og roterer med sluseporten mens den heves og senkes inne i ventilen. De tar opp mindre vertikal plass siden spindelen holdes inne i ventilhuset. AVK tilbyr også sluseventiler med en fabrikkmontert indikator på den øvre enden av spindelen for å indikere ventilposisjonen. Sluseventiler med ikke-stigende spindel er egnet for installasjoner både over og under bakkenivå.

Det meste av AVKs utvalg er designet med ikke-stigende spindel, men vi tilbyr også sluseventiler med stigende spindel for vann, avløps- og brannvernapplikasjoner.

Sluseventiler med by-pass

By-pass ventiler brukes vanligvis av tre grunnleggende grunner:

  • For å tillate at differensialtrykket i rørledningen balanseres, senke momentbehovet til ventilen og tillate enmannsdrift
  • Med hovedventilen lukket og by-pass åpen, tillater man en kontinuerlig strøm, og unngår mulig stagnasjon
  • Forsinket fylling av rørledninger

AVK tilbyr sluseventiler med by-pass i dimensjoner fra DN 450, se serie 06/30.

Animasjon

AVK Sluseventiler

Animasjon om funksjoner og varianter av våre sluseventiler til vannforsyning, avløpsbehandling, brannbekjempelse og gassforsyning.