Klaff tilbakeslagsventiler

AVK tilbyr klaff tilbakeslagsventiler i DN 50-600 med arm og vekt, arm og fjær eller med lukkede akselender. AVK klaff tilbakeslagsventil tilbyr svært enkel tilgang til vedlikehold og kan installeres i både horisontale og vertikale posisjoner.

Hva er en klaff tilbakeslagsventil?

En klaff tilbakeslagsventil er montert med en klaff som svinger på et hengsel eller aksel. Klaffen vipper fra sete for å tillate strøm framover, og når strømmen stoppes, vipper klaffen på setet for å blokkere motstrøm. Vekten av klaffen og returstrømmen har innvirkning på ventilens lukkeegenskaper.

Ofte er en arm og vekt eller en arm og fjær montert for å oppnå optimal ytelse. Klaff tilbakeslagsventil med arm og vekt er egnet for installasjoner med økt risiko for trykkstøt i standard hastigheter. Klaff tilbakeslagsventiler med arm og utvendig fjær er egnet for høyt trykk, utilstrekkelig mottrykk og høye strømningshastigheter.

En viktig ting å være klar over når du installerer en klaff tilbakeslagsventil er at den ikke er helt vedlikeholdsfri siden klaffen må rengjøres en gang iblant. Videre blir en arm ofte montert for å aktivere visuell kontroll. Derfor installeres klaff tilbakeslagsventiler ofte der personell er til stede.

AVK klaff tilbakeslagsventiler

AVK Klaff tilbakeslagsventiler er utformet med fokus på enkel tilgang til vedlikehold. Ved å skru ut noen bolter kan toppen, inkludert hengsel og skive fjernes fra huset, og vedlikehold kan utføres.

Den lette klaffen av EPDM gummi med leppepakning og stålinnsats krever et minimum av kraft for å åpne og lukke ventilen. Klaffen er montert i en nylonforing, noe som gjør at den kan bevege seg litt både horisontalt og vertikalt for å lukke helt stramt også om det er mindre urenheter i setet. Setet er plassert i en 20° vinkel som gir tetthet selv ved lavt mottrykk. Hengslet er laget av syrefritt rustfritt stål og strammes godt rundt akselen med bolter for å eliminere slark og dermed sikre holdbarhet. Der det er begrenset plass, kan hengslet plasseres i omvendt posisjon.

Når det er montert på arm og vekt, gir klaff tilbakeslagsventilene i små dimensjoner mulighet for tømming ved å flytte spaken manuelt. Vekten er justerbar på spaken for å oppnå en myk lukking mot setet, samt en optimal lukkehastighet for å hindre trykkstøt. En skjerm som dekker armen og vekten er tilgjengelig som en ekstra sikkerhet, da det eliminerer risikoen for skader. Skjermene er tilgjengelig med grensebrytere for fjernovervåking.

AVK Klaff tilbakeslagsventiler er tilgjengelig i robust myktettende design i DN 50-300 og i metalltettende design i DN 350-600.

Oppsummering av funksjoner

  • Ventiltopp/klaffutformingen gir enkel tilgang til vedlikehold
  • Klaff med stålinnlegg er fullstendig vulkanisert med EPDM gummi (opp til DN 300) som sikrer optimal tettningsevne
  • Lepppakning på klaffen sikrer tetthet
  • Lett klaff krever et minimum av kraft for å åpne og lukke ventilen
  • Klaffen er i stand til å bevege seg litt både horisontalt og vertikalt for å lukke optimalt under de fleste forhold
  • Klaffen er festet rundt akselen med bolter for å eliminere slark og dermed sikre optimal holdbarhet
  • Full gjennomløp sikrer lavt trykktap
  • Duktilt støpejern med varmpåført pulverepoxy i henhold til DIN 3476 del 1 og EN 14901

Animasjon

AVK klaff tilbakeslagsventil

Animasjon om egenskapene til- og installasjon av våre klaff tilbakeslagsventiler serie 41