Forskrifter værner om vårt drikkevann

AVK tar ansvar og følger strenge krav til produkter som er i forbindelse med drikkevann. 28-02-2019

På slutten av 90 tallet forsøkte EU å forene drikkevannsdirektivet og byggevaredirektivet til et "European Acceptance Scheme". På denne måten ønsket man å formulere felles krav til standarder for drikkevann fra vannverkenes reservoarer til forbrukernes kraner. Det ble aldri noe av, men ut av det kom 4MS-samarbeidet mellom Tyskland, Holland, Frankrike og England, som seg imellom valgte å videreføre krav og standarder fra de tidligere direktivene til lokale lovkrav. I dette inngår blant annet en positivliste over materialer, og messing med lavt blyinnhold er en av disse.

Lovkravet trådte i kraft i de fire landene den 10. april 2017. Fra den datoen skal det kun selges produkter til vannforsyning som overholder 4MS-forskriftene i disse landene.

De fire landenes godkjennelsesinstitutter - DVGW, Kiwa, NF og WRAS - vil etter alt å dømme heller ikke lenger utstede nye godkjennelser på produkter, med mindre de oppfyller de nye kravene.

AVK oppfyller de strenge kravene

AVK oppfyller godkjennelsene satt i 4MS-samarbeidet. Det er derfor viktig for oss at alle våre produkter overholder de nye og strenge kravene uansett hvor i verden de skal installeres. Det kommer alle våre kunder til gode, selv om kravene ikke er innført i Norge.

Les mer: Godkjenning og harmonisering - 4MS Samarbeidet